Chuyên mục
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 1211899
Khách trực tuyến : 36
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1674516997
CAD1752217911
CHF2282823195
DKK03286
EUR2396124249
GBP3237832898
HKD27532808
INR0347
JPY177181
KRW020
KWD072867
MYR06115
NOK02899
RUB0466
SAR05949
SEK02616
SGD1602816350
THB636663
USD2159021650
Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
28/07/2011 - 09:26
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 21/7/2011 của HĐND thành phố khóa XIV
Nghị quyết số 15 NQ/TU ngày 14/12/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp ở địa phương
27/12/2007 - 17:42
Ban Thường vụ Thành uỷ tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương"; quyết định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp ...
Quy chế tiếp công dân
26/06/2007 - 15:38
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TT HĐND ngày 05/4/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)
Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khóa XIV
26/03/2007 - 09:43
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 21/7/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
07/03/2006 - 09:20
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực HĐND thành phố khóa XIV
07/03/2006 - 09:16
Nhiệm kỳ 2011 - 2016
Hội đồng nhân dân thành phố
07/03/2006 - 09:14
Tại điều 119 Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 'Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách ...Tin mới
Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác quản lý nhà nước về thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện An Lão
Thường trực HĐND thành phố giám sát tại Công ty cổ phần kinh doanh và xuất nhập khẩu khí gas hóa lỏng Vạn Lộc
Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Chi nhánh của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam tại thành phố Hải Phòng
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ Đặng Tuấn
Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tích cực tham gia giải cầu lông cụm I thi đua - CĐVC
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc tế TEG
Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình hoạt động của Công ty TNHH liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng
Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất khu vực đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố
Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra việc quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước phục vụ dịch vụ công ích không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa
Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại Hải đoàn 128 – Quân chủng Hải quân
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng mặt đất tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại UBND quận Đồ Sơn
Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng