Chuyên mục
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 1726079
Khách trực tuyến : 96
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1657516824
CAD1667617046
CHF2249622903
DKK03375
EUR2453124825
GBP2906929536
HKD28372894
INR0345
JPY212218
KRW021
KWD076528
MYR05534
NOK02648
RUB0372
SAR06165
SEK02618
SGD1633716600
THB627653
USD2226022330
Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
28/07/2011 - 09:26
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 21/7/2011 của HĐND thành phố khóa XIV
Nghị quyết số 15 NQ/TU ngày 14/12/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp ở địa phương
27/12/2007 - 17:42
Ban Thường vụ Thành uỷ tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương"; quyết định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp ...
Quy chế tiếp công dân
26/06/2007 - 15:38
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TT HĐND ngày 05/4/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)
Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khóa XIV
26/03/2007 - 09:43
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 21/7/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
07/03/2006 - 09:20
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực HĐND thành phố khóa XV
07/03/2006 - 09:16
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân thành phố
07/03/2006 - 09:14
Tại điều 119 Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 'Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách ...Tin mới
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa 15
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV
Báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV
Tiêu chí các dự án trọng điểm nhóm C của thành phố
Báo cáo về điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020