Chuyên mục
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 894307
Khách trực tuyến : 92
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1973320030
CAD1933119761
CHF2315223619
DKK03883
EUR2829528635
GBP3562236195
HKD27022757
INR0361
JPY206210
KRW023
KWD075874
MYR06733
NOK03469
RUB0672
SAR05837
SEK03154
SGD1684617255
THB654681
USD2120021250
Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
28/07/2011 - 09:26
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 21/7/2011 của HĐND thành phố khóa XIV
Nghị quyết số 15 NQ/TU ngày 14/12/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp ở địa phương
27/12/2007 - 17:42
Ban Thường vụ Thành uỷ tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương"; quyết định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp ...
Quy chế tiếp công dân
26/06/2007 - 15:38
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TT HĐND ngày 05/4/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)
Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khóa XIV
26/03/2007 - 09:43
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 21/7/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
07/03/2006 - 09:20
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực HĐND thành phố khóa XIV
07/03/2006 - 09:16
Nhiệm kỳ 2011 - 2016
Hội đồng nhân dân thành phố
07/03/2006 - 09:14
Tại điều 119 Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 'Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách ...Tin mới
Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020
Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2014
Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra về chế độ chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn
Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam
Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại Sở Giao thông - Vận tải
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 17/7, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV
Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV của Chủ tịch HĐND thành phố
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 16/7, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 16/7, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV của Chủ tịch HĐND thành phố
Đề án của UBND thành phố về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2015 - 2020