Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3545923
Khách trực tuyến : 3475
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tỷ giá ngoại tệ
Không kết nối được tới nguồn cung cấp thông tin
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
23/10/2021 - 10:29
Chiều ngày 22/10/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức làm việc với UBND quận Đồ Sơn về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND của HĐND thành phố.
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND huyện Kiến Thụy
23/10/2021 - 10:03
Sáng ngày 22/10/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức làm việc với UBND huyện Kiến Thụy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND của HĐND thành phố.
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND huyện Thuỷ Nguyên
23/10/2021 - 09:15
Chiều ngày 21/10/2021, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố tổ chức làm việc với UBND huyện Thuỷ Nguyên về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND của HĐND thành phố.
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND quận Hải An
21/10/2021 - 14:53
Sáng ngày 21/10/2021, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức làm việc với UBND quận Hải An về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND của HĐND thành phố.
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND huyện Tiên Lãng
30/09/2021 - 09:19
Thực hiện Chương trình giám sát tháng 9 năm 2021, sáng ngày 29/9/2021,Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức làm việc tại UBND huyện Tiên Lãng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND quận Dương Kinh
29/09/2021 - 10:10
Sáng ngày 28/9/2021, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức làm việc tại UBND quận Dương Kinh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
03/08/2021 - 15:55
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, chiều ngày 02/8/2021, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
29/07/2021 - 08:35
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, chiều ngày 28/7/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
15/12/2020 - 17:05
Chiều ngày 15/12/2020, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về "Nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộcUBMTTQVN thành phố và Ban tư vấn thuộcUBMTTQVN các quận, huyện trên địa bàn thành ...
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND huyện Kiến Thụy
05/11/2020 - 15:32
Chiều ngày 04/11/2020, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức làm việc tạiUBND huyện Kiến Thụy về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm ...
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND quận Lê Chân
05/11/2020 - 15:24
Chiều ngày 03/11/2020, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức làm việc tạiUBND quận Lê Chân về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm ...
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
15/07/2020 - 16:25
Sáng ngày 08/7/2020, Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV.
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
26/11/2019 - 16:04
Sáng ngày 26/11/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về "Cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng" và "Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số ...
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng
25/11/2019 - 17:26
Chiều ngày 25/11/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng.
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/11/2019 - 11:05
Chiều ngày 21/11/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Kiến An
10/10/2019 - 08:12
Sáng ngày 09/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát về kết quả triển khai thực hiện phương án tự chủ của Bệnh viện Kiến An.
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
04/10/2019 - 09:39
Chiều ngày 03/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát về kết quả triển khai thực hiện phương án tự chủ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
26/09/2019 - 17:16
Chiều ngày 25/9/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát về kết quả triển khai thực hiện phương án tự chủ của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp
23/09/2019 - 08:26
Chiều ngày 20/9/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát về kết quả triển khai thực hiện phương án tự chủ của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
04/07/2019 - 10:25
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV, chiều ngày 03/7/2019, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung.