Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3545773
Khách trực tuyến : 3383
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tỷ giá ngoại tệ
Không kết nối được tới nguồn cung cấp thông tin
Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2006
01/08/2007 - 16:10
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005
Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND về giá đất năm 2006 trên địa bàn thành phố
01/08/2007 - 16:09
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005
Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006
01/08/2007 - 16:08
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005
Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006
01/08/2007 - 16:07
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005
Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2006
01/08/2007 - 16:06
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005
Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010
01/08/2007 - 16:05
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005
Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính Nhà nước, tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006
01/08/2007 - 16:00
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005