Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3545887
Khách trực tuyến : 3460
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
05/11/2020 - 15:24

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc tại UBND quận Lê Chân


Chiều ngày 03/11/2020,
Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; việc quản lý và sử dụng các khoản thu ngoài học phí năm học 2020 - 2021. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành có liên quan của thành phố tham dự.

Trên địa bàn quận Lê Chân có tổng số 57 trường học, trong đó có 39 trường công lập (17 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở), 18 trường tư thục (16 trường mầm non, 02 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở), 48 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục được cấp phép. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 2.503 người. Tổng số học sinh đến thời điểm cuối tháng 10/2020 là 46.186 em. Tổng số học sinh mầm non và trung học cơ sở trong diện được hưởng hỗ trợ học phí năm học 2020 - 2021 là 25.816 học sinh (chưa tính 1.689 học sinh mầm non đăng ký nhưng chưa đi học).

Thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 130 /KH-BCĐ ngày 29/5/2020 để triển khai thực hiện, công văn số 326 /UBND-GDĐT ngày 06/3/2020 về việc tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị để quán triệt công văn số 2445 /SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2020 - 2021 và yêu cầu Hiệu trưởng các trường học ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định thu chi đầu năm. Các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường học đều được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, đến nay thành phố vẫn chưa ban hành văn bản quy định các khoản thu này nên các trường gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó khoản kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND chưa được thành phố cấp từ đầu năm học nên các trường gặp nhiều khó khăn trong hoạt động...

Đồng chí Phạm Tuyên Dương thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận Ủy ban nhân dân quận Lê Chân rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn. Ban Văn hóa - Xã hội chia sẻ với những khó khăn của ngành Giáo dục và Đào tạo quận, ghi nhận các kiến nghị của quận, đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện các khoản thu ngoài học phí theo đúng quy định, có biên bản đồng thuận của phụ huynh học sinh, công khai, minh bạch, không để xẩy ra tình trạng lạm thu trong các trường học trên địa bàn...

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết