Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3545867
Khách trực tuyến : 3452
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2020 - 17:05

Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV,
chiều ngày 15/12/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về "Nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng". Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi thẩm tra. Đại diện một số ngành có liên quan của thành phố cùng dự.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn thành phố do ngân sách địa phương bảo đảm, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó mức chi ứng với từng nội dung chi được quy định tại Điều 5 của Thông tư số 35/2018/TT-BTC là mức chi tối đa, trong đó mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản là 500.000 đồng áp dụng thống nhất đối với cả cấp thành phố và cấp huyện. Như vậy mỗi năm dự kiến ngân sách chi số tiền 319 triệu đồng để đảm bảo thực hiện nghị quyết, trong đó ngân sách thành phố là 100 triệu đồng và ngân sách quận, huyện là 219 triệu đồng...

Ban Văn hóa - Xã hội cho rằng việc thông qua nghị quyết này là hết sức cần thiết. Hồ sơ dự thảo nghị quyết đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với quy định của pháp luật. Ban nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng mức chi tối đa tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, áp dụng mức chung cho cấp thành phố và cấp huyện. Đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết