Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003786
Khách trực tuyến : 113
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
24/07/2007 - 16:56
Cơ cấu tổ chức

1

Ông Đặng Bá Cường

Ngày sinh: 17/3/1967

Chức vụ: Trưởng ban kiêm nhiệm

2

Ông Lê Quang Thoan

Ngày sinh: 26/3/1962

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách

3

Phạm Tuyên Dương

Ngày sinh: 06/4/1976

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách

4

Nguyễn Thị Mai

Ngày sinh: 16/6/1964

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Nguyễn Đình Chuyến

Ngày sinh: 20/10/1967

Chức vụ: Ủy viên

6

Ông Nguyễn Văn Chương

Ngày sinh: 08/6/1962

Chức vụ: Ủy viên

7

Ông Bùi Văn Vi

Ngày sinh: 02/9/1966

Chức vụ: Ủy viên

 

8

Ông Lưu Xuân Cải

Ngày sinh: 26/5/1954

Chức vụ: Ủy viên

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Cơ cấu tổ chức(24/07/2007 - 16:56)
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)