Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2624824
Khách trực tuyến : 99
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/11/2016 - 14:37

Ban Pháp chế làm việc với Sở Nội vụ

Sáng ngày 19/11/2016, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra Đề án về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố năm 2017. Trưởng ban Ban Pháp chế Đặng Bá Cường chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Dương Ngọc Tuấn và đại diện một số ngành có liên quan của thành phố.

Năm 2016, thành phố Hải Phòng được Bộ Nội vụ giao 3.321 biên chế công chức, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tổng biên chế hành chính là 3.133 biên chế và 68 biên chế ghi nhận; lập Quỹ dự phòng 44 biên chế và dự phòng 90 biên chế để thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Uỷ ban nhân dân thành phố đã phân bổ 3.160 biên chế và 68 biên chế ghi nhận, thấp hơn 93 biên chế so với Bộ Nội vụ giao, thấp hơn 63 biên chế so với Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Thành phố đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trình Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ mới có Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, chưa thực hiện việc thẩm định và phê duyệt số lượng biên chế theo vị trí việc làm do đó chưa có cơ sở xác định nhu cầu kế hoạch biên chế theo vị trí việc làm và sử dụng biên chế theo Đề án vị trí việc làm. Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua là 36.494 biên chế và lập Quỹ dự phòng 10 người; Uỷ ban nhân dân thành phố đã phân bổ 36.401 biên chế, thấp hơn 93 biên chế so với Hội đồng nhân dân thành phố thông qua; ngân sách thành phố tiếp tục hỗ trợ 1.288 nhân viên nấu ăn của bậc học mầm non đến khi có hướng dẫn về cơ chế tài chính để các trường thực hiện hợp đồng theo quy định. Đối với biên chế sự nghiệp nhà nước, do vướng mắc khi thực hiện một số văn bản mới của Trung ương, gây khó khăn cho các đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Trước thực trạng đó, Đề án thống nhất việc giao biên chế năm 2017 của thành phố phải dựa trên quan điểm đảm bảo tính kế thừa năm 2016, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, không lãng phí nguồn lực; giao biên chế từng bước gắn với vị trí việc làm theo danh mục được Bộ Nội vụ thẩm định; thực hiện lộ trình tinh giản biên chế; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương. Trên cơ sở đó, Đề án đề xuất tổng biên chế hành chính nhà nước năm 2017 của thành phố là 3.270 biên chế (bao gồm cả Quỹ dự phòng), bằng số biên chế Bộ Nội vụ giao; tổng biên chế sự nghiệp nhà nước là 37.323 người và dự phòng 54 người, trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Ban Pháp chế ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Sở Nội vụ trong công tác chuẩn bị Đề án và cho rằng Đề án được xây dựng công phu, chi tiết, cụ thể, chặt chẽ, không vượt số biên chế được Bộ Nội vụ giao, có tính toán, xử lý những tồn tại. Ban cơ bản nhất trí với Đề án và đề nghị Sở Nội vụ cần rà soát kỹ số liệu, phân bổ biên chế cho các đơn vị theo Đề án vị trí việc làm, điều tiết giữa các đơn vị hợp lý để không làm tăng biên chế, có tính đến dự phòng; xem xét lại việc tinh giản biên chế tại các đơn vị để bảo đảm hợp lý; bám sát các quy định của pháp luật, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, sớm hoàn thiện Đề án để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố, trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Cơ sở cai nghiện số 2
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Uỷ ban MTTQVN thành phố
Thông báo số 05 /TB-VHXH ngày 17/6/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)