Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3420005
Khách trực tuyến : 142
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
16/07/2020 - 15:52

Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1
4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, sáng ngày 14/7/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra. Đại diện các ngành cùng dự.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố về mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đồng thời có cơ sở rõ ràng trong việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách của các cấp, các ngành; khuyến khích, tạo động lực cho những người trực tiếp làm công tác này để công tác này ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi Nghị quyết được ban hành, tổng kinh phí mỗi năm ngân sách các cấp chi cho công tác này gần 12,85 tỷ đồng, trong đó chi khoảng 8,78 tỷ đồng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và chi khoảng 4,069 tỷ đồng cho công tác hòa giải ở cơ sở. Cho phép áp dụng mức chi tối đa (100%) đối với cấp thành phố, 80% đối với cấp huyện và 60% đối với cấp xã.

Ban Pháp chế đề nghị cơ quan chủ trì đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung để hoàn thiện nội dung đề án; tính toán, làm rõ mức chi đối với từng nội dung cụ thể ở cả 3 cấp thành phố, huyện, xã bảo đảm phù hợp, hợp lý, công bằng; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm kinh phí thực hiện Nghị quyết tại cấp huyện, cấp xã sau khi Nghị quyết được thông qua, bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Tin mới
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Thành công của Kỳ họp thứ Nhất là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội thông qua 05 Nghị quyết và thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên
Quốc hội thảo luận về các Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua 04 Nghị quyết
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam