Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3103295
Khách trực tuyến : 290
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
16/07/2020 - 15:52

Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1
4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, sáng ngày 14/7/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra. Đại diện các ngành cùng dự.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố về mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đồng thời có cơ sở rõ ràng trong việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách của các cấp, các ngành; khuyến khích, tạo động lực cho những người trực tiếp làm công tác này để công tác này ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi Nghị quyết được ban hành, tổng kinh phí mỗi năm ngân sách các cấp chi cho công tác này gần 12,85 tỷ đồng, trong đó chi khoảng 8,78 tỷ đồng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và chi khoảng 4,069 tỷ đồng cho công tác hòa giải ở cơ sở. Cho phép áp dụng mức chi tối đa (100%) đối với cấp thành phố, 80% đối với cấp huyện và 60% đối với cấp xã.

Ban Pháp chế đề nghị cơ quan chủ trì đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung để hoàn thiện nội dung đề án; tính toán, làm rõ mức chi đối với từng nội dung cụ thể ở cả 3 cấp thành phố, huyện, xã bảo đảm phù hợp, hợp lý, công bằng; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm kinh phí thực hiện Nghị quyết tại cấp huyện, cấp xã sau khi Nghị quyết được thông qua, bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng