Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2996247
Khách trực tuyến : 48
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
11/08/2017 - 14:45

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố

Sáng ngày 11/8/2017, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố - Trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và Cục Thống kê thành phố.

Thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động thi đua của Khối tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Các đơn vị thành viên trong Khối đã triển khai cụ thể hóa bằng kế hoạch với mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua và các biện pháp cụ thể phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của ngành. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với phong trào thi đua của các thành viên trong Khối thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân phát huy tốt vai trò công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Khối tích cực nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng công tác. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng; rà soát, xác định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tăng cường phối hợp hoạt động giữa các đơn vị. Các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017...

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên trong Khối cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 gồm: tập trung tham mưu, đề xuất giúp Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2017; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố năm 2017; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong những tháng cuối năm; phát huy hơn nữa kết quả hoạt động thi đua của Khối; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Khối về công tác thi đua; tiếp tục phối hợp giữa các cơ quan trong Khối thi đua để phấn đấu hoàn thành các nội dung trong Giao ước thi đua năm 2017; tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017 của Khối và đề xuất các đơn vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025(21/05/2020 - 10:46)
Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tiếp xúc kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng(06/03/2020 - 11:26)
Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ tháng 3 năm 2020(02/03/2020 - 10:34)
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022(27/02/2020 - 11:45)
Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(06/02/2020 - 14:19)
Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020(17/01/2020 - 07:57)
Bầu, công bố, chỉ định Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND thành phố(19/12/2019 - 16:30)
Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên(11/09/2019 - 08:59)
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri cơ quan Văn phòng HĐND thành phố(14/06/2019 - 09:15)
Văn phòng HĐND thành phố tập huấn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan(12/06/2019 - 14:23)
Biểu dương thành tích học tập của con đoàn viên công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND thành phố và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)(12/06/2019 - 14:19)
Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019(22/01/2019 - 16:29)
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp