Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994655
Khách trực tuyến : 118
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
30/06/2012 - 08:41

HĐND thành phố Hải Phòng khóa IV

HĐND thành phố Hải Phòng khoá IV, nhiệm kỳ 1968 - 1971 được bầu vào ngày 28/4/1968 tại 28 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố; đã bầu được 140 đại biểu, trong đó có 54 đại biểu nữ, 39 đại biểu ngoài Đảng.

Cụ thể như sau: (xếp theo từng đơn vị bầu cử).

1- Tại khu phố Hồng Bàng và đảo Bạch Long Vỹ: Bầu được 12 đại biểu, trong đó có 04 đại biểu nữ.

2- Tại khu phố Lê Chân: Bầu được 12 đại biểu, trong đó có 04 đại biểu nữ.

3- Tại khu phố Ngô Quyền: Bầu được 10 đại biểu, trong đó có 04 đại biểu nữ.

4- Tại huyện Thủy Nguyên: Bầu được 19 đại biểu, trong đó có 09 đại biểu nữ.

5- Tại huyện Vĩnh Bảo: Bầu được 18 đại biểu, trong đó có 07 đại biểu nữ.

6- Tại huyện An Hải: Bầu được 15 đại biểu, trong đó có 08 đại biểu nữ.

7- Tại huyện Kiến Thụy: Bầu được 11 đại biểu, trong đó có 04 đại biểu nữ.

8- Tại huyện Tiên Lãng: Bầu được 13 đại biểu, trong đó có 05 đại biểu nữ.

9- Tại huyện An Lão: Bầu được 12 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu nữ.

10- Tại huyện Cát Hải: Bầu được 03 đại biểu.

11- Tại huyện Cát Bà: Bầu được 02 đại biểu.

12- Tại Thị xã Kiến An: Bầu được 03 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu nữ.

13- Tại Thị xã Đồ Sơn: Bầu được 03 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu nữ.

Như vậy, HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 1968 - 1971 có tổng số 140 đại biểu, trong đó có 54 đại biểu nữ, 39 đại biểu ngoài Đảng.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025