Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994682
Khách trực tuyến : 122
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
26/12/2012 - 16:32

HĐND thành phố Hải Phòng khóa V 

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 5, nhiệm kỳ 1971-1974, được bầu ra tại 29 đơn vị bầu cử (số đơn vị bầu cử được chia theo từng địa phương) vào ngày 25/4/1971. Kết quả cụ thể như sau:

1- Khu phố Hồng Bàng có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Hữu Cẩn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Kiên, Bí thư Thành ủy.

2- Khu phố Lê Chân có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Đức Thịnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2 : Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Đông, Ủy viên Ủy ban Hành chính thành phố, Giám đốc Sở Công an.

3- Khu phố Ngô Quyền có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Bảo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Cục trưởng Cục Quy hoạch xây dựng thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Vương Đình Kế, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nhà đất và công trình công cộng và ông Nguyễn Bá Cẩn, Giám đốc Sở Y tế.

4- Huyện Thủy Nguyên có 04 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Hưng Tữu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đoàn Duy Thành, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tài mậu.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Đình Khôi, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là bà Trần Thị Thanh Thọ, Thành ủy viên, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

5- Huyện Vĩnh Bảo có 04 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2, Trúng cử 04 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Chương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Công nghiệp và ông Nguyễn Văn Chu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Đảm, Trưởng Ty Thủy lợi.

6- Huyện An Thụy có 05 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đỗ Chính, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Quốc Hiệu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Vũ Văn Kỳ (Vũ Tuấn), Thành ủy viên dự khuyết.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Kim, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Thụy.

- Đơn vị bầu cử số 5: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố.

7- Huyện Tiên Lãng có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đặng Toàn, Thành ủy viên dự khuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 04 đại biểu.

8- Huyện An Hải có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Tô Thiện, Phó Bí thư Thành ủy.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Phạm Gia Tuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố.

9- Huyện Cát Hải: Có 01 đơn vị bầu cử, có 03 đại biểu trúng cử.

10- Huyện Cát Bà: Có 01 đơn vị bầu cử, có 03 đại biểu trúng cử.

11- Thị xã Kiến An: Có 01 đơn vị bầu cử, có 04 đại biểu trúng cử.

12- Thị xã Đồ Sơn: Có 01 đơn vị bầu cử, có 03 đại biểu trúng cử.

Như vậy, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 1971 - 1974 gồm 140 vị đại biểu, trong đó có 95 nam, 45 nữ; 39 người ngoài Đảng. Đại biểu trẻ nhất là bà Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1950, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Dư Hàng Kênh (huyện An Hải)./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025