Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994681
Khách trực tuyến : 121
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
26/12/2012 - 16:33

HĐND thành phố Hải Phòng khóa VI 

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa VI, nhiệm kỳ 1974 - 1977, được bầu ra tại 32 đơn vị bầu cử (số đơn vị bầu cử được chia theo từng khu phố, huyện, thị xã thuộc thành phố). Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 05/5/1974. Kết quả cụ thể như sau:

1- Khu phố Hồng Bàng có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Kiên, Bí thư Thành ủy.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Khắc Triệu, Thành ủy viên dự khuyết, Chủ nhiệm Liên hiệp xã thành phố. Trúng cử ở đơn vị này còn có ông Vương Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng Dân chủ thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo Khu phố Hồng Bàng trúng cử ở đơn vị này là ông Vũ Mạnh Tiềm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Khu phố Hồng Bàng.

2- Khu phố Lê Chân có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Đức Thịnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 06 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Dần, Thành ủy viên, Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn thành phố và ông Bùi Văn Gia, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Khu phố Lê Chân.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 06 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Đông, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Uỷ ban Hành chính thành phố, Giám đốc Sở Công an Hải Phòng; trúng cử ở đơn vị này còn có ông Trịnh Đình Cung, Phó Bí thư Đảng Xã hội thành phố.

3- Khu phố Ngô Quyền có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Bảo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố kiêm Giám đốc Sở Xây dựng.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trịnh Xuân Tỉnh, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo Khu phố Ngô Quyền là ông Nguyễn Hữu Dụ, Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Khu phố Ngô Quyền.

4- Huyện An Thụy có 05 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đỗ Chính, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố (nhiệm kỳ thứ hai) kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Chương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy An Thụy.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo huyện An Thụy trúng cử ở đơn vị này là ông Đoàn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện An Thụy.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là bà Võ Thị Hoàng Mai, Thành ủy viên, Ủy viên Thư ký Uỷ ban Hành chính thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 5: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Kim, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra thành phố.

5- Huyện Thủy Nguyên có 04 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là bà Từ Bích Thủy, Ủy viên Uỷ ban Hành chính thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đoàn Duy Thành, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Công nghiệp và lãnh đạo huyện Thủy Nguyên là bà Lã Thị Huyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Hữu Du, Giám đốc Sở Ngoại thương.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Hưng Tửu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

6- Huyện Vĩnh Bảo có 04 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Hoàng Xạ, Giám đốc Sở Giáo dục.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Danh Xương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Văn Chu, Ủy viên Uỷ ban Hành chính thành phố, Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Đảm, Trưởng Ty Thủy lợi và đại diện lãnh đạo huyện là ông Phạm Văn Bằng (Giang), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

7- Huyện An Hải có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo huyện trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Thành Tại, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là bà Trần Thị Thanh Thọ, Thành ủy viên, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Phạm Gia Tuân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố, Giám đốc Sở Lao động.

8- Huyện Tiên Lãng có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đặng Toàn, Thành ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Hành chính thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố là ông Nguyễn Chất, Ủy viên Uỷ ban Hành chính thành phố, Giám đốc Sở Thương binh và đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng là ông Phạm Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 04 đại biểu.

9- Huyện Cát Hải có 01 đơn vị bầu cử:

Trúng cử 03 đại biểu, đại diện lãnh đạo huyện trúng cử ở đơn vị này là ông Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

10- Huyện Cát Bà có 01 đơn vị bầu cử:

Trúng cử 03 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Quốc Hiệu, Ủy viên Uỷ ban Hành chính thành phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp và đại diện lãnh đạo huyện là ông Vũ Văn Thơm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

11- Thị xã Kiến An có 01 đơn vị bầu cử:

Trúng cử 04 đại biểu, đại diện lãnh đạo thị xã trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Đạo, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thị xã.

12- Thị xã Đồ Sơn có 01 đơn vị bầu cử:

Trúng cử 03 đại biểu, đại diện lãnh đạo thị xã trúng cử ở đơn vị này là ông Lưu Đình Bình, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thị xã.

Như vậy, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa VI, nhiệm kỳ 1974 - 1977 gồm 140 vị đại biểu, lúc này đơn vị hành chính của thành phố chỉ có 12 đơn vị do thành lập huyện An Thụy trên cơ sở sát nhập huyện An Lão và huyện Kiến Thụy nhưng số đơn vị bầu cử lại nhiều hơn khóa V là 03 đơn vị (32/29). Đây là một đặc điểm trong bầu cử khi có việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025