Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3148045
Khách trực tuyến : 26
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
21/06/2013 - 16:02

HĐND thành phố Hải Phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 1979 - 1981, được bầu ra tại 21 đơn vị bầu cử (số đơn vị bầu cử được chia theo từng khu phố, huyện, thị xã thuộc thành phố). Cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 5/1979. Kết quả cụ thể như sau:

1- Quận Hồng Bàng có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: Trúng cử 07 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Tô Xuân Hồ, Thành ủy viên dự khuyết, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng. Trúng cử ở đơn vị này còn có ông Vương Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng Dân chủ thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 2: Trúng cử 08 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Bùi Quang Tạo, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Trần Hạnh - Ủy viên thư ký UBND thành phố; ông Lê Đức Triệu - Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã thành phố.

2- Quận Ngô Quyền có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 3: Trúng cử 08 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Vân, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng. Trúng cử ở đơn vị này còn có ông Nguyễn Hữu Du, Giám đốc Sở Thương binh - Xã hội; ông Đỗ Hoàng Thược, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và bà Vũ Thị Chính, Giám đốc Sở Lao động thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 4: Trúng cử 07 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trương Quang Được, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố; ông Nguyễn Anh Đề, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất và công trình đô thị thành phố. Trúng cử ở đơn vị này có ông Nguyễn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền.

3- Quận Lê Chân có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 5: Trúng cử 09 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Lê Thành Dương, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; ông Nguyễn Đình Tảo, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Nguyễn Mạnh Ái, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố. Trúng cử ở đơn vị này có ông Hoàng Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND quận Lê Chân.

- Đơn vị bầu cử số 6: Trúng cử 08 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Dần, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Vũ Tiến Thọ, Bí thư Đảng Xã hội thành phố, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố.

4- Huyện Thủy Nguyên có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 7: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đoàn Duy Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Trúng cử ở đơn vị này còn có ông Hoàng Đức Dục, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

- Đơn vị bầu cử số 8: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đoàn Kim Thái, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 9: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Cao Sỹ Minh, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp thành phố và ông Vũ Văn Thám, Giám đốc Bưu điện thành phố.

5- Huyện An Hải có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 10: Trúng cử 08 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Phạm Văn Điệt, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 11: Trúng cử 06 đại biểu, đại diện lãnh đạo huyện trúng cử ở đơn vị này là ông Phạm Thành Việt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

6- Huyện Kiến An có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 12: Trúng cử 06 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 13: Trúng cử 07 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là bà Trần Thị Thanh Thọ, Thành ủy viên, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Vũ Hương, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố; ông Nguyễn Văn Phu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến An.

7- Huyện Đồ Sơn có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 14: Trúng cử 07 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Hoàng Xuân Lâm (Thành Lâm), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Công an thành phố và ông Nguyễn Tự Nền, Giám đốc Sở Thủy sản thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 15: Trúng cử 07 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Đặng Nam, Ủy viên UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra thành phố; ông Phan Văn, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin thành phố. Đại diện lãnh đạo huyện là ông Nguyễn Văn Dài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồ Sơn.

8- Huyện Tiên Lãng có 02 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 16: Trúng cử 06 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 17: Trúng cử 06 đại biểu; đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Cao Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện lãnh đạo huyện trúng cử ở đơn vị này là ông Đỗ Đình Trình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

9- Huyện Vĩnh Bảo có 03 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 18: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là bà Võ Thị Hoàng Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Hoàng Kim Thắng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hàng Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng. Đại diện lãnh đạo huyện là ông Phạm Văn Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

- Đơn vị bầu cử số 19: Trúng cử 05 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Trần Trọng Sót, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp thành phố.

- Đơn vị bầu cử số 20: Trúng cử 06 đại biểu, đại diện lãnh đạo thành phố trúng cử ở đơn vị này là ông Nguyễn Trọng Lô, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố; ông Trần Đảm, Giám đốc Sở Thủy lợi; ông Bùi Văn Trúc, Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

10- Huyện Cát Hải có 01 đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 21 có 06 đại biểu trúng cử, đại diện lãnh đạo huyện là ông Nguyễn Gia Vĩnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải.

Với kết quả bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố như trên, HĐND thành phố Hải phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 1979 - 1981 gồm 140 vị đại biểu, bằng với các khóa trước.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia