Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994742
Khách trực tuyến : 127
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/12/2008 - 16:26
HĐND thành phố Hải Phòng khóa I

Nhiệm kỳ 1957 - 1961

- Ngày 24/11/1957, toàn thể cử tri thành phố đã đi bầu đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa I (nhiệm kỳ 1957 - 1961) tại 15 đơn vị bầu cử. Cuộc bầu cử đã bầu được 66 đại biểu HĐND thành phố, trong đó có 44 đại biểu nam và 12 đại biểu nữ, 46 đại biểu là đảng viên.

- Đến tháng 12/1958, huyện Thủy Nguyên được sát nhập vào thành phố Hải Phòng nên ngày 03/5/1959 đã diễn ra cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND thành phố khóa I tại 04 đơn vị bầu cử và đã bầu thêm được 13 vị đại biểu, nâng tổng số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa I nên 79 vị, trong đó có 65 đại biểu nam và 14 đại biểu nữ.

- Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố khóa I (thời kỳ đầu) là ông Hoàng Hữu Nhân.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025