Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2768533
Khách trực tuyến : 65
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
18/07/2016 - 16:18

Danh sách đại biểu HĐND thành phố khóa XV

1

Ông Nguyễn Đình Bích

Ngày sinh: 31/01/1959

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đại biểu quận Ngô Quyền

2

Ông Nguyễn Hải Bình

Ngày sinh: 22/11/1978

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

Đại biểu quận Hồng Bàng

3

Ông Nguyễn Xuân Bình

Ngày sinh: 19/4/1962

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đại biểu quận Đồ Sơn

4

Ông Đỗ Hữu Ca

Ngày sinh: 23/11/1958

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

5

Ông Lưu Xuân Cải

Ngày sinh: 26/5/1954

Chức vụ: Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố

Đại biểu huyện An Dương

6

Ông Đoàn Văn Chương

Ngày sinh: 04/4/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Đại biểu huyện Tiên Lãng

7

Ông Nguyễn Văn Chương

Ngày sinh: 08/6/1962

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Đại biểu huyện Tiên Lãng

8

Ông Nguyễn Đình Chuyến

Ngày sinh: 20/10/1967

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

9

Ông Đặng Bá Cường

Ngày sinh: 17/3/1967

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế HĐND thành phố

Đại biểu huyện Kiến Thụy

10

Ông Nguyễn Hữu Doãn

Ngày sinh: 02/3/1959

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đại biểu huyện An Dương

11

Phạm Tuyên Dương

Ngày sinh: 06/4/1976

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

12

Nguyễn Thị Hải Hà

Ngày sinh: 01/01/1981

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu

Đại biểu huyện An Lão

13

Đào Khánh Hà

Ngày sinh: 02/9/1969

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền

Đại biểu quận Ngô Quyền

14

Ông Phạm Văn Hà

Ngày sinh: 23/3/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

15

Ông Mai Hồng Hải

Ngày sinh: 19/5/1972

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

16

Ông Bùi Ngọc Hải

Ngày sinh: 01/01/1967

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố

Đại biểu quận Dương Kinh

17

Nhâm Thị Thanh Hằng

Ngày sinh: 20/7/1965

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Đại biểu quận Hải An

18

Ông Đỗ Mạnh Hiến

Ngày sinh: 10/11/1969

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Đô thị HĐND thành phố

Đại biểu quận Dương Kinh

19 

Ông Phạm Quang Hiển

Ngày sinh: 01/7/1966

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải

Đại biểu huyện Cát Hải

20

Ông Đinh Quang Hổ (Thích Quảng Tùng)

Ngày sinh: 14/4/1953

Chức vụ: Trưởng ban Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo Hải Phòng

Đại biểu quận Đồ Sơn

21

Ông Đỗ Đức Hòa

Ngày sinh: 26/7/1975

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ

Đại biểu huyện Bạch Long Vỹ

22

Ông Vũ Đức Hoan

Ngày sinh: 18/5/1963

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Đại biểu quận Đồ Sơn

23

Trần Thu Hương

Ngày sinh: 09/7/1973

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố

Đại biểu quận Ngô Quyền

24

Phạm Thị Huyền

Ngày sinh: 19/11/1969

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

25

Ông Phạm Quốc Ka

Ngày sinh: 02/9/1972

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đại biểu huyện Kiến Thụy

26

Ông Lê Trung Kiên

Ngày sinh: 14/12/1974

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đại biểu huyện Tiên Lãng

27

Ông Cao Xuân Liên

Ngày sinh: 22/6/1963

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy

Đại biểu quận Hải An

28

Ông Đỗ Văn Lợi

Ngày sinh: 11/7/1963

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đại biểu quận Ngô Quyền

29 

Ông Lê Lương

Ngày sinh: 23/12/1964

Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh

Đại biểu huyện An Lão

30

Nguyễn Thị Mai

Ngày sinh: 16/6/1964

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

31

Trần Thị Hoàng Mai

Ngày sinh: 13/8/1976

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Đại biểu huyện Kiến Thụy

32

Ông Nguyễn Hoàng Minh

Ngày sinh: 27/6/1979

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố

Đại biểu quận Dương Kinh

33

Ông Phạm Văn Mợi

Ngày sinh: 19/01/1962

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

Đại biểu huyện An Lão

34

Ông Lê Khắc Nam

Ngày sinh: 03/9/1964

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Đại biểu huyện Tiên Lãng

35

Ông Bùi Thế Nghĩa

Ngày sinh: 30/7/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

Đại biểu huyện Tiên Lãng

36

Nguyễn Thị Nghĩa

Ngày sinh: 06/12/1960

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Đại biểu quận Kiến An

37

Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng

Ngày sinh: 23/12/1960

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

38

Ông Nguyễn Bách Phái

Ngày sinh: 26/5/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đại biểu huyện An Dương

39 

Nguyễn Thị Mai Phương

Ngày sinh: 20/11/1969

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng

Đại biểu huyện Tiên Lãng

40

Ông Phạm Văn Phương

Ngày sinh: 25/5/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

41

Ông Bùi Đức Quang

Ngày sinh: 01/10/1975

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy

Đại biểu quận Lê Chân

42

Ông Lê Văn Quý

Ngày sinh: 03/6/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy

Đại biểu huyện Kiến Thụy

43

Ông Đinh Duy Sinh

Ngày sinh: 01/5/1959

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn

Đại biểu quận Đồ Sơn

44

Ông Nguyễn Đào Sơn

Ngày sinh: 17/01/1959

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ

Đại biểu huyện An Dương

45

Ông Lê Thanh Sơn

Ngày sinh: 09/7/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

46

Ông Phùng Văn Thanh

Ngày sinh: 23/7/1968

Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng

Đại biểu huyện An Dương

47

Ông Lê Văn Thành

Ngày sinh: 20/10/1962

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Đại biểu quận Hồng Bàng

48

Ông Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 03/6/1969

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Đại biểu quận Lê Chân

49 

Ông Lê Quang Thoan

Ngày sinh: 26/3/1962

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố

Đại biểu quận Đồ Sơn

50

Ông Nguyễn Đức Thọ

Ngày sinh: 06/10/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy An Lão

Đại biểu huyện An Lão

51

Ông Phạm Hữu Thư

Ngày sinh: 25/7/1959

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

Đại biểu quận Ngô Quyền

52

Ông Phạm Văn Thức

Ngày sinh: 06/10/1959

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

53

Ông Lê Quốc Tiến

Ngày sinh: 28/3/1972

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Đại biểu quận Hải An

54

Ông Lê Ngọc Trữ

Ngày sinh: 16/6/1965

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Cục trưởng Cục Thuế thành phố

Đại biểu huyện An Lão

55

Ông Nguyễn Anh Tuân

Ngày sinh: 28/3/1970

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đại biểu quận Hải An

56

Ông Dương Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 26/4/1963

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đại biểu quận Dương Kinh

57

Ông Nông Quốc Tuấn

Ngày sinh: 25/8/1959

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND thành phố

Đại biểu quận Kiến An

58

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ngày sinh: 13/4/1971

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Chân

Đại biểu quận Lê Chân

59 

Ông Bùi Thanh Tùng

Ngày sinh: 12/12/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

Đại biểu quận Lê Chân

60

Ông Vũ Duy Tùng

Ngày sinh: 01/4/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đại biểu quận Kiến An

61

Ông Nguyễn Văn Tùng

Ngày sinh: 28/12/1964

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

62

Ông Trần Quang Tường

Ngày sinh: 28/8/1977

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

63

Ông Phạm Thành Văn

Ngày sinh: 12/9/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải An

Đại biểu quận Hải An

64

Ông Bùi Văn Vi

Ngày sinh: 02/9/1966

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

65

Ông Hà Thế Vinh

Ngày sinh: 08/12/1973

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố

Đại biểu quận Hồng Bàng

66

Ông Lê Trí Vũ

Ngày sinh: 07/10/1978

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Kiến An

Đại biểu quận Kiến An

67

Phạm Thu Xanh

Ngày sinh: 20/10/1965

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

68

Phạm Hải Yến

Ngày sinh: 21/01/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Đại biểu quận Lê Chân

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ngày làm việc thứ 17 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
Cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để kêu gọi nguồn lực phát triển
Thông báo số 14 /TB-VHXH ngày 07/11/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội
Nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước ta chính là con người, là gần 100 triệu người dân Việt Nam
Ngày chất vấn thứ ba tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Tổ đại biểu HĐND thành phố tại quận Ngô Quyền giám sát việc thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước ở các khu dân cư và chung cư
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt thành phố
Ngày chất vấn thứ hai tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội chất vấn một số thành viên Chính phủ
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện