Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994634
Khách trực tuyến : 105
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
26/07/2007 - 16:02
Đảng ủy phường Đằng Giang lãnh đạo có hiệu quả hoạt động của HĐND phường

Thực hiện Kế hoạch số 18 KH/TU ngày 02/5/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết Chỉ thị số 06 /CT-TU ngày 03/12/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương", sáng ngày 25/7/2007, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với Đảng ủy phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Hội đồng nhân dân và hoạt động của Hội đồng nhân dân phường theo luật định. Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và các Sở, ngành thành phố có liên quan.

Phường Đằng Giang được thành lập tháng 02/1987, là một phường rộng, có 15 khu dân cư với gần 14.000 dân. Sau khi có Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy Ngô Quyền, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt tinh thần và nội dung của chỉ thị tới các cán bộ chủ chốt, đại biểu Hội đồng nhân dân, cấp ủy chi bộ khu dân cư do đó sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với Hội đồng nhân dân phường luôn được coi trọng đúng mức. Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được tổ chức và thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Đảng, khẳng định được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Sự phối kết hợp giữa Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường luôn chặt chẽ, các chủ trương lớn của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy phường đều được kịp thời thể chế hóa về mặt Nhà nước thông qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân phường trong thời gian qua và đề nghị Đảng ủy phường trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân địa phương về vị trí của Hội đồng nhân dân; quan tâm công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng nhân dân nhằm phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân trong việc cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng bằng các Nghị quyết kịp thời, có hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025