Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994734
Khách trực tuyến : 123
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
30/07/2007 - 09:57
Quận Hải An tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với HĐND các cấp

Quận ủy Hải An vừa tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương". Đồng chí Phạm Quốc Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của cấp ủy đã nêu rõ những kết quả, hạn chế về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp; sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động Hội đồng nhân dân thông qua việc thể chế hóa chủ trương của cấp ủy bằng Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp; lãnh đạo các cấp ủy Đảng thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; lãnh đạo thực hiện mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chăm lo, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác Hội đồng nhân dân và lãnh đạo đảm bảo các điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Báo cáo của cấp ủy và các báo cáo tham luận đã khẳng định vai trò quan trọng và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong việc thể chế hóa, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Mạc Tỉnh

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025