Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994638
Khách trực tuyến : 106
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
06/08/2007 - 10:55
Đảng ủy xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) lãnh đạo toàn diện các hoạt động của HĐND xã

Thực hiện Kế hoạch số 18 KH/TU ngày 02/5/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết Chỉ thị số 06 /CT-TU ngày 03/12/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương", ngày 02/8/2007, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với Đảng ủy xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Hội đồng nhân dân và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Hòa Bình là xã nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên, có diện tích gần 650 ha và gần 11.300 dân, được chia thành 16 thôn. Sau khi có Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương và tập trung lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, do vậy hoạt động của Hội đồng nhân dân xã đã từng bước được đổi mới, chất lượng được nâng cao, phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương. Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy đều được thể chế hóa kịp thời thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã. Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã luôn được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, bàn và quyết định nhiều mục tiêu, giải pháp đảm bảo cho sự phát triển của địa phương đúng hướng nên tình hình kinh tế - xã hội ở xã ngày càng ổn định, phát triển liên tục, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 10%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6% theo tiêu chí mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo có hiệu quả của Đảng ủy đối với Hội đồng nhân dân xã trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng ủy cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; quan tâm hơn đến công tác cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng nhân dân xã hoạt động có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng đối với Hội đồng nhân dân; mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025