Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997331
Khách trực tuyến : 58
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/08/2007 - 17:14
Quận ủy Kiến An tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Quận ủy Kiến An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 03/12/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương". Ủy viên Đảng đoàn - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã tham dự hội nghị.

Từ khi có Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Kiến An tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong Quận về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị ở địa phương; lãnh đạo Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thực hiện tốt mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào các chức danh của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, phường, các Ban của Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân thực hiện đúng chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nhờ vậy hoạt động của Hội đồng nhân dân quận và Hội đồng nhân dân các phường đã có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân ghi nhận.

Ủy viên Đảng đoàn - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Anh Tuấn đã phát biểu ý kiến, nêu rõ tầm quan trọng của Chỉ thị số 06 /CT-TU, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy đối với Hội đồng nhân dân trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Quận ủy tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương; bố trí cán bộ đủ năng lực, tiêu chuẩn làm công tác Hội đồng nhân dân; phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân, các Ban và Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc ban hành các Nghị quyết sát hợp với tình hình địa phương và tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Mạnh Hùng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn