Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997266
Khách trực tuyến : 40
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
13/08/2007 - 11:06
Đảng ủy xã Hồng Thái (huyện An Dương) lãnh đạo HĐND xã hoạt động hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch số 18 KH/TU ngày 02/5/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết Chỉ thị số 06 /CT-TU ngày 03/12/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương", ngày 09/8/2007, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với Đảng ủy xã Hồng Thái (huyện An Dương) về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Hội đồng nhân dân và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Bí thư Thành ủy - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thuận chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và các ngành có liên quan của thành phố.

Hồng Thái là xã ven đô thuộc huyện An Dương, có diện tích gần 680 ha và trên 12.000 nhân khẩu trong đó có 4.000 nhân khẩu tạm trú, được chia thành 06 thôn và 01 xóm. Thực hiện Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo nhằm nâng cao và phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã. Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy đều được thể chế hóa kịp thời thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã. Công tác cán bộ được thường xuyên quan tâm, bố trí những cán bộ đủ năng lực vào các chức danh của Hội đồng nhân dân xã. Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã luôn được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy, ban hành những Nghị quyết sát hợp với tình hình địa phương, có tính khả thi cao nên kinh tế có sự phát triển liên tục, tốc độ tăng GDP đạt trên 12%/năm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả cao, số hộ nghèo chỉ còn 4,52% theo tiêu chí mới, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, xây mới, xã luôn trong tốp dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện.

Bí thư Thành ủy - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thuận đã ghi nhận sự tích cực của Đảng ủy xã trong việc thực hiện Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đem lại hiệu quả tích cực trên tất cả các mặt, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Đồng thời đồng chí cũng đã có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã đổi mới hoạt động, hiệu quả hơn, phát huy dân chủ, trong đó có dân chủ đại diện thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tính chủ động của Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò của các đại biểu Hội đồng nhân dân; tăng cường cơ sở vật chất, chế độ, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng nhân dân xã hoạt động có hiệu quả; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng và nhân dân đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn