Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994659
Khách trực tuyến : 119
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
14/08/2007 - 15:22
Huyện ủy Thủy Nguyên tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Sáng ngày 14/8/2007, Huyện ủy Thủy Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TU ngày 03/12/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương". Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thuận đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.

Thủy Nguyên là một huyện rộng, nằm ở phía Bắc thành phố, dân số trên 300.000 người, được chia thành 37 xã và thị trấn, trong đó có 06 xã miền núi. Sau khi có Chỉ thị số 06 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức quán triệt việc thực hiện Chỉ thị đến tất cả các cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đã nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân qua các nhiệm kỳ từng bước được nâng lên. Hội đồng nhân dân các cấp đã bám sát các chủ trương của cấp ủy, thể chế hóa kịp thời thành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Sự phối kết hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp luôn chặt chẽ và có hiệu quả.

Huyện ủy Thủy Nguyên tặng bằng khen cho Đảng bộ các xã thực hiện tốt Chỉ thị số 06 CT/TU

Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Thủy Nguyên ngày càng được nâng cao, khẳng định và giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từng bước khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, thu hút nguồn lực cho sự phát triển chung của huyện. Nhờ vậy, trong những năm qua, kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tốc độ phát triển kinh tế đạt trên 17%, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhân dịp này, Huyện ủy Thủy Nguyên đã tặng bằng khen cho 17 Đảng bộ xã, thị trấn đã thực hiện tốt Chỉ thị số 06 CT/TU trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thuận đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06 CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện ngày càng được khẳng định, cũng khẳng định sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thời gian qua và chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo đối với Hội đồng nhân dân thông qua các chủ trương, nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế địa phương, có tính thực thi cao để Hội đồng nhân dân thể chế hóa thành công thành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về vai trò, vị trí, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương; quan tâm hơn đến công tác tổ chức cán bộ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; tăng cường sự giám sát của Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, phát huy dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để mọi người dân được tham gia vào các quyết định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện, góp phần vào phát triển huyện nhanh, bền vững./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025