Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2679733
Khách trực tuyến : 83
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/11/2018 - 11:06

Thường trực HĐND thành phố giám sát tại HĐND, UBND huyện Thủy Nguyên

 

Chiều ngày 21/11/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; kết quả thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Năm 2018, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng một số dự án lớn của thành phố, song tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu thành phố giao cho huyện đều đạt kế hoạch, trong đó có 9/15 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 22.346,5 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách ước 1.137,415 tỷ đồng, đạt 150,7% kế hoạch thành phố giao. Chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm của huyện "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước và giải phóng mặt bằng - Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới" và hưởng ứng chủ đề năm của thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo đều đạt mục tiêu đề ra...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, là cơ sở pháp lý quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương có nhiều đổi mới, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp. Tuy nhiên, sau gần 03 năm triển khai thực hiện, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chưa có hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nên trong việc thực hiện các hoạt động của chính quyền tại huyện Thủy Nguyên theo Luật còn có một số khó khăn, vướng mắc nhất định về: nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân; quy định đối với đại biểu Hội đồng nhân dân không chuyên trách; cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân xã; việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Hội đồng nhân dân cấp xã; việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích ghi nhận các kết quả tích cực huyện Thủy Nguyên đã đạt được trong năm 2018, các chỉ tiêu đều đạt cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao, về trước kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, cải cách hành chính có hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo tiền đề để huyện phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên huyện vẫn chưa khai thác hết các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và truyền thống của huyện; làm rõ nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục; phát huy tối đa các thế mạnh của huyện; tăng cường quản lý đất đai; quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ các dự án; hình thành các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn; phấn đấu vượt các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện; thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển huyện; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, các Kết luận giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn. Đối với các kiến nghị của huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận để tổng hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Lãnh đạo thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV tại nơi bầu cử(31/07/2019 - 16:56)
Thông báo kết quả kỷ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(29/07/2019 - 14:16)
Thông cáo báo chí Về phiên họp chiều ngày 18/7 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV)(18/07/2019 - 18:07)
Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp(18/07/2019 - 18:06)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố(18/07/2019 - 18:03)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 18/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(18/07/2019 - 13:40)
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 17/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(17/07/2019 - 20:09)
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(17/07/2019 - 20:06)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 17/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(17/07/2019 - 13:21)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa X(17/07/2019 - 13:19)
Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(01/07/2019 - 17:19)
Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(21/06/2019 - 16:41)
Chuyển trang    
Trang số:  1/113
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Lãnh đạo thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV tại nơi bầu cử
Thông báo kết quả kỷ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hoạt động tri ân người có công với cách mạng
Thông cáo báo chí Về phiên họp chiều ngày 18/7 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV)
Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 18/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 17/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 17/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa X
Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo