Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2620640
Khách trực tuyến : 510
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
06/12/2018 - 13:11

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ

do Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu

 


Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Đồng chí Đinh Duy Sinh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Đồ Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu;

2. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Vĩnh Bảo - Thư ký;

3. Đồng chí Bùi Ngọc Hải, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Dương Kinh - Ủy viên;

4. Đồng chí Hà Thế Vinh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Hồng Bàng - Cát Hải - Bạch Long Vĩ - Ủy viên;

5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Dương Kinh - Ủy viên;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Thủy Nguyên - Ủy viên;

7. Đồng chí Đào Khánh Hà, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Ngô Quyền - Ủy viên;

8. Đồng chí Phạm Quang Hiển, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Hồng Bàng - Cát Hải - Bạch Long Vĩ - Ủy viên;

9. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ An Lão, Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản xác định kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. Cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố    : 67

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt                : 66

KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97 %  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

2. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 82,09%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 09 phiếu (chiếm  13,43%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm  2,98% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

3. Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 55,22%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 07 phiếu (chiếm  10,45%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  22 phiếu (chiếm 32,84% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

4. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 51 phiếu (chiếm 76,12%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 11 phiếu (chiếm 16,42%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,97% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

5. Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

6. Đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (chiếm 85,07%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 08 phiếu (chiếm 11,94%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

7. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu (chiếm 73,13%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 14 phiếu (chiếm 20,90%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

8. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 59 phiếu (chiếm 88,06%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 56 phiếu (chiếm 83,58%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 08 phiếu (chiếm 11,94%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

10. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 54 phiếu (chiếm 80,6%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 11 phiếu (chiếm 16,42%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

11. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       :  66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 55,22%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 12 phiếu (chiếm 17,91%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 25,37% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

12. Đồng chí Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 61 phiếu (chiếm 91,04%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

13. Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

14. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 56,72%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 16 phiếu (chiếm 23,88%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,91% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

15. Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 82,09%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 06 phiếu (chiếm 9,00%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm  7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

16. Đồng chí Nguyễn Bách Phái, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

 Số phiếu tín nhiệm cao   : 59 phiếu (chiếm 88,06%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 06 phiếu (chiếm 8,96%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm  1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

17. Đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 68,66%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 18 phiếu (chiếm 26,87%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

18. Đồng chí Nguyễn Đào Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (chiếm 71,64%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

19. Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 67,16%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

20. Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 61,19%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

21. Đồng chí Phạm Thu Xanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 60 phiếu (chiếm 89,55%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 06 phiếu (chiếm 8,96%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

22. Đồng chí Lương Hải Âu, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 59,70%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 21 phiếu (chiếm 31,34%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

23. Đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Du lịch

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 44,78%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 24 phiếu (chiếm 35,82%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,91% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

24. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 59,70%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 17 phiếu (chiếm 25,37%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,43% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

25. Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao :  46 phiếu (chiếm 68,66%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

26. Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 67,16%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

27. Đồng chí Phùng Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 53,73%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 16,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

28. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 58,21%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 18 phiếu (chiếm 26,87%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,43% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

Biên bản này được lập thành 03 bản vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua các thành viên trong Ban kiểm phiếu./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố(19/06/2019 - 17:26)
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố(19/06/2019 - 17:22)
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng(18/06/2019 - 10:30)
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Uỷ ban MTTQVN thành phố(18/06/2019 - 10:22)
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(12/06/2019 - 17:29)
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang thăm, tặng quà trường mầm non tiêu biểu và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận Đồ Sơn(31/05/2019 - 15:09)
Thường trực HĐND thành phố giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 và Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố(09/05/2019 - 16:12)
Thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(07/05/2019 - 08:01)
Thường trực HĐND thành phố giám sát tại UBND quận Hải An về tình hình thực hiện các Nghị quyết: số 05/2018/NQ-HĐND và số 32/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố(04/04/2019 - 10:36)
HĐND thành phố khóa XV tiến hành kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)(26/03/2019 - 14:58)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV(26/03/2019 - 13:02)
Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(26/03/2019 - 12:59)
Chuyển trang    
Trang số:  1/111
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Uỷ ban MTTQVN thành phố
Thông báo số 05 /TB-VHXH ngày 17/6/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Thông báo số 06 /TB-BĐT ngày 12/6/2019 của Ban Đô thị HĐND thành phố
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri cơ quan Văn phòng HĐND thành phố