Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2540262
Khách trực tuyến : 170
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
06/12/2018 - 13:11

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ

do Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu

 


Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Đồng chí Đinh Duy Sinh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Đồ Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu;

2. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Vĩnh Bảo - Thư ký;

3. Đồng chí Bùi Ngọc Hải, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Dương Kinh - Ủy viên;

4. Đồng chí Hà Thế Vinh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Hồng Bàng - Cát Hải - Bạch Long Vĩ - Ủy viên;

5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Dương Kinh - Ủy viên;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Thủy Nguyên - Ủy viên;

7. Đồng chí Đào Khánh Hà, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Ngô Quyền - Ủy viên;

8. Đồng chí Phạm Quang Hiển, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ Hồng Bàng - Cát Hải - Bạch Long Vĩ - Ủy viên;

9. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Tổ An Lão, Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản xác định kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. Cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố    : 67

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt                : 66

KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97 %  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

2. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 82,09%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 09 phiếu (chiếm  13,43%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm  2,98% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

3. Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 55,22%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 07 phiếu (chiếm  10,45%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  22 phiếu (chiếm 32,84% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

4. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 51 phiếu (chiếm 76,12%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 11 phiếu (chiếm 16,42%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,97% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

5. Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

6. Đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (chiếm 85,07%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 08 phiếu (chiếm 11,94%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

7. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu (chiếm 73,13%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 14 phiếu (chiếm 20,90%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

8. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 59 phiếu (chiếm 88,06%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 56 phiếu (chiếm 83,58%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 08 phiếu (chiếm 11,94%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

10. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 54 phiếu (chiếm 80,6%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 11 phiếu (chiếm 16,42%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

11. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       :  66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 55,22%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 12 phiếu (chiếm 17,91%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 25,37% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

12. Đồng chí Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 61 phiếu (chiếm 91,04%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

13. Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

14. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 56,72%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 16 phiếu (chiếm 23,88%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,91% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

15. Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 82,09%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 06 phiếu (chiếm 9,00%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm  7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

16. Đồng chí Nguyễn Bách Phái, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

 Số phiếu tín nhiệm cao   : 59 phiếu (chiếm 88,06%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 06 phiếu (chiếm 8,96%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm  1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

17. Đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 68,66%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 18 phiếu (chiếm 26,87%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

18. Đồng chí Nguyễn Đào Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (chiếm 71,64%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

19. Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 67,16%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

20. Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 61,19%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

21. Đồng chí Phạm Thu Xanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 60 phiếu (chiếm 89,55%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 06 phiếu (chiếm 8,96%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

22. Đồng chí Lương Hải Âu, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 59,70%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 21 phiếu (chiếm 31,34%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

23. Đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Du lịch

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 44,78%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 24 phiếu (chiếm 35,82%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,91% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

24. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 59,70%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 17 phiếu (chiếm 25,37%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,43% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

25. Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao :  46 phiếu (chiếm 68,66%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

26. Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 67,16%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

27. Đồng chí Phùng Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 53,73%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 16,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

28. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu hợp lệ                       : 66

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 58,21%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm       : 18 phiếu (chiếm 26,87%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,43% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

Biên bản này được lập thành 03 bản vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua các thành viên trong Ban kiểm phiếu./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thường trực HĐND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV(19/03/2019 - 08:28)
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019(06/03/2019 - 10:11)
Thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV(23/02/2019 - 09:01)
Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc Tết các tập thể, gia đình tiêu biểu(26/01/2019 - 10:01)
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019(26/01/2019 - 09:53)
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 12 và năm 2018; triển khai nhiệm vụ tháng 01 và 3 tháng đầu năm 2019(04/01/2019 - 10:51)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(18/12/2018 - 09:21)
Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp(07/12/2018 - 17:46)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(07/12/2018 - 17:34)
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 07/12 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV)(07/12/2018 - 17:29)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 07/12, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV(07/12/2018 - 13:31)
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV(07/12/2018 - 07:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/110
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV
Ban Đô thị họp thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị (xây dựng hạ tầng kỹ thuật) tại khu đất số 4 Trần Phú (quận Ngô Quyền) và phục vụ đấu giá đất
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Dinh; Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh và Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại quận Ngô Quyền
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại huyện Tiên Lãng và quận Hồng Bàng
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại UBND huyện Thủy Nguyên
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại huyện Thủy Nguyên
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại UBND huyện Vĩnh Bảo
Thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc Tết các tập thể, gia đình tiêu biểu
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019
Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Sở Xây dựng