Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3502638
Khách trực tuyến : 95
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
29/06/2021 - 14:05
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI
(nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Ngày 29/6/2021, Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Kỳ họp vinh dự được đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự và phát biểu chỉ đạo. Tới dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện các cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Quốc hội; 67/67 vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVI; các đồng chí: Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV ứng cử tại Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch HĐND các quận, huyện; đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

1. Mở đầu kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV phát biểu khai mạc kỳ họp (có bài phát biểu kèm theo).

2. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp và thông qua chương trình kỳ họp; 100% đại biểu HĐND thành phố thống nhất thông qua Chương trình kỳ họp.

3. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương của Chủ tịch nước và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

5. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp (có bài phát biểu kèm theo).

6. Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố:

6.1. HĐND thành phố đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm 07 người do Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải An, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI làm Trưởng ban. Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu HĐND thành phố thống nhất với số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

6.2. HĐND thành phố bầu các chức danh lãnh đạo HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Kết quả:

- Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.3. HĐND thành phố bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố khóa XVI. Kết quả:

- Đồng chí Đặng Bá Cường được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Phạm Tuyên Dương được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Trần Thu Hương được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Lê Trung Kiên được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Trần Thị Liên được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Phạm Thị Huyền được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Trần Thị Lan Anh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.4. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI thông qua số lượng ủy viên các Ban của HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.5. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI thay mặt Thường trực HĐND thành phố khóa XVI phát biểu trước HĐND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (có bài phát biểu kèm theo).

6.6. HĐND thành phố bầu các chức danh lãnh đạo UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Kết quả:

- Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.7. HĐND thành phố bầu Ủy viên UBND thành phố khóa XVI gồm 20 người (có danh sách kèm theo).

6.8. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI thay mặt UBND thành phố khóa XVI phát biểu trước HĐND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (có bài phát biểu kèm theo).

6.9. HĐND thành phố tiến hành bầu các Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 27 người (có danh sách kèm theo).

 7. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố báo cáo với HĐND thành phố về những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo.

9. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI phát biểu đáp từ.

10. HĐND thành phố thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, bao gồm:

10.1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố.

10.2. Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

10.3. Mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

11. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI phát biểu bế mạc kỳ họp (có bài phát biểu kèm theo).

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI đã thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ các nội dung đề ra trong chương trình kỳ họp. Kỳ họp kết thúc lúc 12h30./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại quận Lê Chân(26/08/2021 - 17:24)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)(19/08/2021 - 15:59)
Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI thành công tốt đẹp(12/08/2021 - 14:54)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)(12/08/2021 - 14:24)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 12/8 (phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI)(12/08/2021 - 11:36)
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 20:13)
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 19:41)
Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 19:18)
Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa 16(11/08/2021 - 19:01)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 11:42)
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng(24/07/2021 - 09:56)
Chủ tịch HĐND thành phố thăm và tặng quà một số đối tượng chính sách tiêu biểu tại huyện Thủy Nguyên(22/07/2021 - 18:02)
Chuyển trang    
Trang số:  1/125
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đẩy mạnh công tác quản lý, vận hành hạ tầng thoát nước và xử lý úng ngập đô thị tại 3 quận trọng điểm trên địa bàn thành phố
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại quận Lê Chân
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố tại huyện An Dương, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại quận Lê Chân
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Công viên Nút giao Nam cầu Bính