Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3545877
Khách trực tuyến : 3457
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
12/08/2021 - 14:24

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

(Ngày 11/8/2021)

- Kính thưa: Đ/c Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

- Kính thưa: các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý !

- Kính thưa: các vị đại biểu HĐND thành phố !

- Kính thưa: Toàn thể cử tri và nhân dân thành phố !


Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp!

Tại kỳ họp, chúng ta đã biểu quyết thông qua 35 nghị quyết của HĐND thành phố và thống nhất đánh giá: Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương trong cả nước.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, tập trung cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố Hải Phòng đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố ở mức cao so với các địa phương trong cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 13,52%; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 26,3%; trong đó, thu nội địa tăng 38,85%.

6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thành phố vẫn tiếp tục khởi công và khánh thành nhiều dự án quan trọng về giao thông, đô thị. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, chính sách đối với người có công được thực hiện tốt. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội ổn định.

Thành phố đã và đang tập trung cao thực hiện chủ đề năm 2021, trong đó tập trung chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Chương trình nông thôn mới kiểu mẫu đang tích cực triển khai, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền toàn thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND thành phố đánh giá cao và hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của thành phố trong 6 tháng qua.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hữu hiệu khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được UBND thành phố chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND thành phố phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND thành phố đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND thành phố; Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa cử tri và nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp, với tinh thàn trách nhiệm rất cao, đã có 52 đại biểu phát biểu tham gia nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của kỳ họp thứ 2 và những vấn đề cử tri và nhân dân thành phố quan tâm.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã có báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời những nội dung mà cử tri và các đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Nội dung trả lời của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước HĐND và cử tri thành phố, đã chỉ rõ những tồn tại, khó khăn thách thức, đồng thời có các giải pháp cụ thể để khắc phục. Những nội dung mà đồng chí  Chủ tịch UBND thành phố cam kết thực hiện, tôi đề nghị HĐND thành phố, các Ban HĐND, cử tri và Nhân dân thành phố theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đã được quyết nghị tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2020.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 là rất nặng nề, yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở thảo luận của các vị đại biểu, tôi xin tổng hợp và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như sau:

1. Đối với HĐND thành phố khóa XVI: Ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban và các tổ đại biểu HĐND thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, tập trung giám sát những vấn đề còn nhiều tồn tại, vướng mắc, những vấn đề cử tri có nhiều kiến nghị; việc thực hiện chủ đề năm và những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021. Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan, tích cực chuẩn bị các nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 theo Kế hoạch đã được HĐND thành phố thông qua

2. Đối với UBND thành phố cần chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Trong đó tập trung cao một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất : Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng số 1 trong các tháng cuối năm 2021. Tập trung chỉ đạo, cố gắng không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Sớm xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cho các kịch bản chi tiết, sát thực tiễn để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại trong trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn thành phố. Đồng thời, sớm có phương án và triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân toàn thành phố. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân để nhân dân yên tâm và tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Thứ 2: Xây dựng phương án huy động nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển của thành phố cho cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, bảo đảm triển khai các dự án, các chương trình mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra.

- Tập trung cao cho công tác thu ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành dự toán HĐND thành phố giao; thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp.

Thứ 3: Thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của thành phố theo đúng định hướng đã nêu trong các Nghị quyết Trung ương và Thành uỷ. Hoàn thiện các công trình về xây dựng công viên, cải tạo vỉa hè, chỉnh trang các dòng sông và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang triển khai theo kế hoạch. Trên cơ sở đó, rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai toàn thành phố,  bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Thứ 4: Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách an sinh xã hội như: hỗ trợ học phí, hỗ trợ xây sửa nhà cho người có công, hộ nghèo. Quan tâm, đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Chú trọng tới việc nâng cao mức sống của người dân, chăm lo chu đáo cho các gia đình người có công, các hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ 5: Đẩy mạnh và làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm thực chất, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu gây mất ổn định trật tự trị an và môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, bảo đảm môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất để UBND thành phố hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết trước cử tri và nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp này, chúng ta được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. HĐND thành phố trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ, để phối hợp cùng UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung vào các kế hoạch, chương trình công tác nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thưa cử tri và Nhân dân thành phố.

Kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu, khách quý đã đến dự, động viên kỳ họp.

Xin trân trọng cảm ơn những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ, trọng trách là người đại biểu của nhân dân.

HĐND thành phố ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sự đóng góp tích cực của các ban, sở, ngành, các cơ quan giúp việc của UBND và HĐND thành phố đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho kỳ họp.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố đã theo dõi, đưa tin kịp thời về kỳ họp.

Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố khoá XVI.

Xin trân trọng cảm ơn !

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026(12/10/2021 - 16:15)
Thường trực, các Ban HĐND thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tất cả hoạt động(05/10/2021 - 08:23)
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại quận Lê Chân(26/08/2021 - 17:24)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)(19/08/2021 - 15:59)
Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI thành công tốt đẹp(12/08/2021 - 14:54)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)(12/08/2021 - 14:24)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 12/8 (phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI)(12/08/2021 - 11:36)
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 20:13)
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 19:41)
Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 19:18)
Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa 16(11/08/2021 - 19:01)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI(11/08/2021 - 11:42)
Chuyển trang    
Trang số:  1/125
Số bản ghi trên trang: