Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3148106
Khách trực tuyến : 86
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:00
Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính Nhà nước, tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45 /TT-UB ngày 02/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thông qua 'Tổng biên chế hành chính Nhà nước và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2006; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế hành chính Nhà nước và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hải Phòng như sau:

1. Tổng biên chế quản lý hành chính Nhà nước năm 2006 của thành phố là 3.360 người so với kế hoạch biên chế đã giao năm 2005 tăng 182 người để đáp ứng các yêu cầu theo Tờ trình số 45 /TT-UB ngày 02/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Tổng biên chế sự nghiệp năm 2006 của thành phố là 28.381, so với kế hoạch biên chế đã giao năm 2005 tăng 173 người để đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành y tế, văn hoá thông tin, thể thao, bảo hiểm xã hội, nghiên cứu khoa học,  một số sự nghiệp khác và dự phòng 100 biên chế để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm 2006.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Nếu sử dụng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp dự phòng thì Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia