Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3148069
Khách trực tuyến : 49
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:05
Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 32 NQ/TU của Bộ Chính trị 'Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước';

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28 /TTr-UB ngày 02/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về 'Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2005, Kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010', Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1-Thông qua Báo cáo 'Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2001 - 2005' của Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.

2- Thông qua kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp với những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 sau:

- Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 84.963 ha.

- Tổng diện tích đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: 63.125,3ha.

Trong đó kế hoạch bổ sung diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2010 là : 2.935 ha.

Điều 2:  Giao Uỷ ban nhân dân thành phố bổ sung chỉ tiêu đất chuyên dùng, hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2006 - 2010, nhất là việc thực hiện các công trình, dự án triển khai trước năm 2010 như chủ trương của Chính phủ đã chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị.

2- Chỉ đạo các cấp, các sở, ngành liên quan có những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2005 để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010

Điều 3 : Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2005 ./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia