Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3146342
Khách trực tuyến : 37
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:07
Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 02 ngày 03/12/2005 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006 như sau:

1- Những Nghị quyết xây dựng theo quy định của pháp luật:

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.

- Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2007.

- Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2006 - 2010.

- Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách địa phương giữa các cấp chính quyền.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2005.

- Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007.

- Về giá đất năm 2007.

- Thông qua tổng biên chế hành chính Nhà nước và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2007.

- Một số Nghị quyết về những vấn đề cụ thể khi có yêu cầu như: Điều chỉnh, bổ sung dự toán và phân bổ ngân sách, kế hoạch xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm, xây dựng cơ chế, chính sách; huy động đóng góp của nhân dân.

2- Nghị quyết chuyên đề:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

- Về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010.

- Công tác dân số, gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và đất nước.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố phối kết hợp chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành trong năm 2006

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia