Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994626
Khách trực tuyến : 102
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:07
Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 02 ngày 03/12/2005 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006 như sau:

1- Những Nghị quyết xây dựng theo quy định của pháp luật:

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.

- Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2007.

- Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2006 - 2010.

- Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách địa phương giữa các cấp chính quyền.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2005.

- Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007.

- Về giá đất năm 2007.

- Thông qua tổng biên chế hành chính Nhà nước và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2007.

- Một số Nghị quyết về những vấn đề cụ thể khi có yêu cầu như: Điều chỉnh, bổ sung dự toán và phân bổ ngân sách, kế hoạch xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm, xây dựng cơ chế, chính sách; huy động đóng góp của nhân dân.

2- Nghị quyết chuyên đề:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

- Về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010.

- Công tác dân số, gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và đất nước.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố phối kết hợp chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành trong năm 2006

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025