Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3146390
Khách trực tuyến : 40
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:08
Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01 ngày 03/12/2005 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006 như sau:

1- Giám sát thường xuyên giữa 2 kỳ họp:

- Việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006.

- Việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2006.

- Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện chương trình giải quyết việc làm, thực hiện chính sách với người lao động và các đối tượng chính sách xã hội.

- Quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học, bệnh viện.

- Phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội.

- Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới; các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp theo luật định.

- Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp.

- Việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố: Chương trình điện, giao thông nông thôn; chương trình nước sạch nông thôn, cứng hóa kênh mương sau trạm bơm; trật tự an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị; bán nhà ở theo Nghị định số 61 /CP ở thành phố năm 2006, chương trình phổ cập bậc trung học và nghề; đổi mới quản lý và xử lý chất thải rắn...

2- Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề:

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nguồn thu từ đất.

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Cải cách hành chính và thực hiện biên chế hành chính Nhà nước, biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố điều hòa, phối hợp cùng các Ban của Hội đồng nhân dân có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể và phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này, báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia