Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997350
Khách trực tuyến : 67
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:08
Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01 ngày 03/12/2005 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2006 như sau:

1- Giám sát thường xuyên giữa 2 kỳ họp:

- Việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006.

- Việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2006.

- Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện chương trình giải quyết việc làm, thực hiện chính sách với người lao động và các đối tượng chính sách xã hội.

- Quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học, bệnh viện.

- Phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội.

- Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới; các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp theo luật định.

- Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp.

- Việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố: Chương trình điện, giao thông nông thôn; chương trình nước sạch nông thôn, cứng hóa kênh mương sau trạm bơm; trật tự an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị; bán nhà ở theo Nghị định số 61 /CP ở thành phố năm 2006, chương trình phổ cập bậc trung học và nghề; đổi mới quản lý và xử lý chất thải rắn...

2- Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề:

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nguồn thu từ đất.

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Cải cách hành chính và thực hiện biên chế hành chính Nhà nước, biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố điều hòa, phối hợp cùng các Ban của Hội đồng nhân dân có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể và phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này, báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020