Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3148097
Khách trực tuyến : 79
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:09
Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND về giá đất năm 2006 trên địa bàn thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TT-UBND ngày 01/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá đất theo Luật Đất đai năm 2003; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương về xác định giá đất năm 2006 của các loại đường phố, các khu vực cụ thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên cơ sở điều chỉnh giá đất năm 2005 tại Tờ trình số 44 /TT - UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi ban hành Quyết định quy định giá đất cụ thể năm 2006 cho các loại đường phố, loại đất từng khu vực trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng luật, phù hợp với thực tiễn, tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2006.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ  5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia