Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994711
Khách trực tuyến : 121
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
17/12/2007 - 10:13
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2008

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07/12/2007

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/4/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005.

Sau khi xem xét Tờ trình số 09 /TTr-TTHĐND ngày 30/11/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định Chư­ơng trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008 như­ sau:

I. Giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân

1- Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

2-  Xem xét báo cáo giải trình về những vấn đề bức xúc cử tri nêu ra tại các kỳ họp HĐND;

3- Xem xét việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4- Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện và giải quyết sau chất vấn tại kỳ họp của các sở, ngành;

5- Chất vấn và trả lời chất vấn;

II. Giám sát giữa 2 kỳ họp

1- Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thành phố năm 2008;

2- Thực hiện dự toán ngân sách năm 2008; Tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các địa ph­ương;

3- Thực hiện vốn đầu tư­­ phát triển và xây dựng các công trình, các dự án trọng điểm;

4- Công tác bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, sử dụng tài sản công;

5- Việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định c­­ư và giải quyết việc làm cho ngư­ời lao động khi nhà n­­ước thu hồi đất;

6- Việc thực hiện các chư­ơng trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực văn hoá- xã hội;

7- Thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm;

8- Thực hiện chế độ, chính sách đối với  giáo viên mầm non;

9- Việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về: chư­ơng trình phổ cập bậc trung học và nghề; n­ước sạch nông thôn, kiên cố hoá kênh m­ương; thực hiện cải cách hành chính; xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao; phòng, chống tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong đầu t­ư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà n­ước; phát triển du lịch; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và thuỷ sản; phòng chống HIV/AIDS.

10- Việc thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố, thực hiện chủ đề năm 2008, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công, điều hòa, phối hợp cùng các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; huy động đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tham gia... phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này; báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết đã đ­­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07/12/2007./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025