Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003106
Khách trực tuyến : 95
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/07/2008 - 16:53
Danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XIV

(Xếp theo thứ tự A, B, C...)

1

Ông Đỗ Văn Bình

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

2

Ông Nguyễn Trọng Bình

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Thiếu Tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân

3

Ông Mai Hồng Hải

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

4

Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu)

Năm sinh: 1958

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân

5

Ông Nghiêm Vũ Khải

Năm sinh: 1953

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

6

Nguyễn Thị Nghĩa

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

7

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Năm sinh: 1954

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

8

Ông Lã Thanh Tân

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

9

Ông Bùi Thanh Tùng

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)