Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2620601
Khách trực tuyến : 485
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
11/06/2018 - 14:04

Cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực thi pháp luật trên biển

 

Ngày 08/6/2018, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; thảo luận về Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và Luật Trồng trọt.

Thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi):

Với 88,3% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật gồm: 07 chương, 40 điều, quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Trước khi thông qua luật, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 15 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và Điều 24 về nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân...

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) hiện Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (từ 88 giảm còn 18 doanh nghiệp). Theo đó, không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác...

Lực lượng Cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang ?:

Thảo luận về dự án Luật CSB Việt Nam, các đại biểu đồng tình cao ban hành luật để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng các lực lượng trên biển; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn, môi trường biển; bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển và yêu cầu hội nhập quốc tế...

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo dự án Luật cần làm rõ nhiệm vụ của lực lượng CSB. Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) cho rằng, cần phân định rõ nhiệm vụ của lực lượng CSB với các lực lượng khác trên biển, tránh chồng chéo, xung đột, mâu thuẫn về nhiệm vụ, khoảng trống về trách nhiệm trên biển.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng): Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CSB Việt Nam, tôi cơ bản nhất trí với nguyên tắc nêu tại khoản 1 Điều 4. Song, để thống nhất và đồng bộ với một số Luật liên quan như Luật An ninh quốc gia, Luật Cảnh vệ, Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật Công an nhân dân (sửa đổi), tôi đề nghị sửa khoản 1 Điều 4 cụ thể, gọn hơn là: “CSB Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự chỉ đạo và điều hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”. Đề nghị ban soạn thảo rà soát, chỉnh sửa phạm vi nhiệm vụ của Tư lệnh CSB Việt Nam, tránh trùng lắp với nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về vị trí, chức năng của CSB Việt Nam, tôi đề nghị cần bảo đảm tính phù hợp, thống nhất của hệ thống luật pháp cũng như thông lệ quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tôi đồng tình với nguyên tắc phối hợp của dự thảo luật, trong đó nhấn mạnh 02 nguyên tắc đó là: “Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan, lực lượng theo quy định của pháp luật”, và “trên một vùng biển, đối với những vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nhiều lực lượng thì lực lượng nào phát hiện trước, lực lượng đó phải xử lý ngay trong phạm vi thẩm quyền của mình và chuyển hồ sơ cho lực lượng có chức năng, nhiệm vụ chủ trì giải quyết. Đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì lực lượng đó phải chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác giải quyết theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng”. Về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, dự thảo Luật, cần cụ thể hóa để rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành liên quan với hoạt động của CSB và cần bổ sung trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương...

Đại biểu Đỗ Văn Bình (Hải Phòng) nhất trí cao với việc ban hành Luật CSB Việt Nam. Về nguyên tắc tổ chức và vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSB, theo tôi phần này có những quy định với nội dung chưa rõ, chưa đầy đủ như: tại khoản 2 Điều 8 có quy định chức năng của CSB là “...giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và sự ổn định vùng biển”, cần được làm rõ nội hàm để bảo đảm việc thực thi đúng quy định. Tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung nội dung bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân đang hoạt động, sản xuất, khai thác tài nguyên biển hợp pháp trên vùng biển Việt Nam. Luật cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung liên quan đến quy định về: vị trí chức năng của CSB là cơ quan nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, tạo điều kiện cho lực lượng này thực thi nhiệm vụ. Về quy định không được nổ súng, tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ để có quy định cụ thể hơn... 

Vấn đề được đại biểu quan tâm và có ý kiến khác nhau là có nên quy định CSB là lực lượng vũ trang hay không ? Theo quan điểm của đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) và nhiều đại biểu khác thì quy định CSB Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là phù hợp. Vì dự thảo xác định: “Lực lượng CSB Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý điều hành và hoạt động, đồng thời khi có xung đột vũ trang trên biển thì đây là lực lượng trực tiếp chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển”.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình) có ý kiến: nếu quy định, lực lượng CSB thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hay là lực lượng vũ trang nhân dân là vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Nếu CSB là lực lượng vũ trang nhân dân, vô hình chung chúng ta sử dụng lực lượng vũ trang, tức là sử dụng quân đội để xử lý những xung đột trên biển về mặt dân sự.

Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (thành phố Hồ Chí Minh) lập luận, hiện lực lượng Hải cảnh của Trung Quốc thuộc Ủy ban Quân sự, không ở Cục Hải dương quốc gia như trước đây. Lực lượng CSB Nhật Bản được đưa về tổ chức phòng vệ. Vì thế, điều này không khác với thông lệ quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, CSB như biên phòng trên đất liền cũng thực hiện nhiệm vụ như lực lượng chấp pháp trên đất liền. Về công tác phòng thủ đất nước khi có chiến tranh xảy ra, lực lượng CSB, lực lượng biên phòng cũng là lực lượng đầu tiên.

Giải trình một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định CSB đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết, Điều 5 dự thảo Luật quy định, CSB Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của CSB Việt Nam, nhằm thể chế Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 12) - xây dựng lực lượng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Luật Quốc phòng quy định hoạt động quốc phòng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, thống nhất của Nhà nước.

Đưa 03 dự án luật ra khỏi chương trình năm 2018:

Chiều ngày 08/6/2018, với 87,47% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (Chương trình).

Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, tại kỳ họp thứ 7, trình Quốc hội thông qua: Luật Hành chính công; Luật Kiến trúc; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Tại kỳ họp thứ 7 các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 8, các dự án luật trên sẽ trình Quốc hội thông qua.

Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi).

Về chương trình của năm 2018, có 03 dự án Luật đưa ra khỏi Chương trình là: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Công an xã.

Phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường:

Góp ý vào dự thảo Luật Trồng trọt, đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) và Phạm Văn Tuân (Thái Bình) cho rằng, việc ban hành Luật Trồng trọt là cần thiết, phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động trồng trọt khi đất nước trong quá trình thực hiện CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; tạo hành lang pháp lý đối với quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất theo chuỗi, từ khâu giống cho đến bảo quản, chế biến.

Đại biểu Tạ Minh Tâm (Tiền Giang) nhận định, Luật khi ban hành sẽ giúp nông dân thuận lợi trong tiếp cận chính sách hỗ trợ sản xuất, tháo gỡ áp lực của thị trường nông sản có tính cạnh tranh và tiêu chuẩn cao. Do đó, cần luật hóa những thông tin thị trường, dự báo thị trường, chính sách liên kết tạo chuỗi giá trị; có chính sách đối với nông nghiệp hữu cơ. Đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đối chiếu nội dung dự thảo luật và các luật có liên quan để chỉnh sửa các quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như kinh nghiệm quốc tế.

Trong khi đó, đại biểu Triệu Thanh Dung (Cao Bằng) cho rằng, bố cục dự thảo Luật chưa cân xứng với nội dung cần điều chỉnh. Dự thảo Luật gồm 82 điều thì có 54 điều về giống và phân bón, rất ít điều luật điều chỉnh các yếu tố quan trọng khác liên quan đến trồng trọt như nước tưới, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt... Vì vậy, đại biểu đề nghị cần rà soát, bổ sung các lĩnh vực khác liên quan đến trồng trọt cho phù hợp với thực tế, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. “Đối với vấn đề xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, Luật cần bổ sung thêm nghĩa vụ trên đối với tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng”- đại biểu Triệu Thanh Dung đề nghị./.

(Theo Báo Hải Phòng điện tử)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(19/06/2019 - 14:49)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(17/06/2019 - 11:28)
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(14/06/2019 - 16:34)
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”(14/06/2019 - 16:23)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)(14/06/2019 - 11:28)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:49)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:38)
Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:32)
Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)(13/06/2019 - 10:12)
Ý kiến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(13/06/2019 - 10:05)
Ý kiến của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(13/06/2019 - 09:58)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(13/06/2019 - 09:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/97
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Uỷ ban MTTQVN thành phố
Thông báo số 05 /TB-VHXH ngày 17/6/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Thông báo số 06 /TB-BĐT ngày 12/6/2019 của Ban Đô thị HĐND thành phố
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri cơ quan Văn phòng HĐND thành phố