Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2620647
Khách trực tuyến : 517
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/04/2019 - 14:20

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Sở Tài chính

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐĐBQH ngày 08/3/2019, buổi sáng ngày 27/3/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại Sở Tài chính. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì buổi giám sát; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thành phố hiện có 18 quỹ tài chính ngoài ngân sách, gồm: 8 Quỹ xã hội từ thiện, 9 Quỹ hoạt động như mô hình của các tổ chức tín dụng và 1 Quỹ của Trung ương đặt tại địa phương là Quỹ bảo trì đường bộ. Các Quỹ hoạt động theo các cơ sở pháp lý khác nhau, chủ yếu là được thành lập theo quy định tại Luật, Nghị định có tính chất chuyên ngành với phạm vi điều chỉnh đặc thù. Tại thời điểm thành lập, tất cả các Quỹ trên địa bàn thành phố đều đảm bảo tính pháp lý do căn cứ các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên Bộ... Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ, Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ. Các Quỹ thành lập đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ bộ máy điều hành và cơ quan giúp việc, có tài khoản và con dấu riêng... nên chủ động trong điều hành; phát huy được mục tiêu xã hội cụ thể đã đề ra. Tất cả các Quỹ theo quy định, thực hiện lập và công khai báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính quyết toán năm cho cơ quan tài chính cùng cấp và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý cấp trên.

Báo cáo Đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Tài chính nêu những hạn chế, bất cập, các vi phạm và hướng xử lý khắc phục; đồng thời kiến nghị: cần rà soát, sắp xếp các quỹ hiện có để đảm bảo tính hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về trách nhiệm và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thành lập, sử dụng quỹ và báo cáo tình hình thu, chi, tài chính của từng loại quỹ; tăng tính độc lập của một số Quỹ để tiến tới có khả năng tự cân đối, hạn chế tài trợ từ ngân sách nhà nước; tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Quỹ; ban hành Luật Quản lý các Quỹ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật..., nhằm thực hiện các chính sách về quản lý, sử dụng các Quỹ được hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Tài chính để báo cáo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình sửa đổi Luật./.

                                                                                                  NGUYỄN HIỀN NHÂN

                                                                                     (Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(19/06/2019 - 14:49)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(17/06/2019 - 11:28)
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(14/06/2019 - 16:34)
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”(14/06/2019 - 16:23)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)(14/06/2019 - 11:28)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:49)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:38)
Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:32)
Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)(13/06/2019 - 10:12)
Ý kiến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(13/06/2019 - 10:05)
Ý kiến của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(13/06/2019 - 09:58)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(13/06/2019 - 09:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/97
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Uỷ ban MTTQVN thành phố
Thông báo số 05 /TB-VHXH ngày 17/6/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Thông báo số 06 /TB-BĐT ngày 12/6/2019 của Ban Đô thị HĐND thành phố
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri cơ quan Văn phòng HĐND thành phố