Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003636
Khách trực tuyến : 125
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
09/05/2019 - 16:49

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tình hình thi hành Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Giáo dục

Buổi sáng ngày 07/5/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiến hành khảo sát về tình hình thi hành Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Giáo dục từ tháng 01/2015 đến nay tại Sở Nội vụ. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi làm việc; cùng dự có các vị đại biểu Quốc hội: Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp; Đỗ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Sau khi báo cáo thực trạng tình hình, kết quả triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Giáo dục tại thành phố, lãnh đạo Sở Nội vụ nêu những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Giáo dục. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số Điều như về: chính sách đối với người có tài năng; điều động, biệt phái công chức; đánh giá, phân loại, nâng ngạch công chức; trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ; việc bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức; các loại hợp đồng làm việc của viên chức; thời hạn tạm hoãn hợp đồng làm việc; chế độ thôi việc đối với viên chức; quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức cấp xã...

Đối với Luật Giáo dục, Sở Nội vụ kiến nghị xem xét nâng cao trình độ chuẩn đối với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông; quy định cụ thể quy mô tối thiểu trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trunh học phổ thông để giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo Nghị quyết của Trung ương; có quy định cụ thể về hệ thống trường liên cấp giữa các bậc học, mô hình trường quốc tế và có quy định về định mức số người làm việc đối với mô hình trường nhiều cấp...

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Nội vụ tại buổi làm việc để phản ánh với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu trong quá trình xem xét sửa đổi, bổ sung Luật./.

NHN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)