Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2708781
Khách trực tuyến : 116
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
04/06/2019 - 14:25

Phát biểu của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh


Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 buổi chiều ngày 03/6/2019, đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đã phát biểu ý kiến. Sau đây là toàn văn ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải:

Kính thưa Chủ tịch Quốc hội,

Kính thưa các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ tọa phiên họp,

Kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội,

Tôi hoàn toàn nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình năm 2019.

Tôi thống nhất cao với những nguyên tắc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình năm 2019, đồng thời tôi cũng tán thành với 2 ý kiến của đại biểu Quốc hội phát biểu trước tôi về một chỉ đạo rất quan trọng của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X, đó là Chỉ thị số 42 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị và Thông báo số 353 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2 luật là Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. 2 văn bản chỉ đạo trên cũng để triển khai Nghị quyết số 27 của Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội trường Quốc hội 2 khóa, khóa XIII, khóa XIV nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị khẩn trương xây dựng 2 luật trên nhằm thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương tạo hành lang pháp lý để trí thức khoa học, công nghệ đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và đến nay đã sang nửa cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Xuất phát từ tình hình đó nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ kỹ sư thì Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã nhiều năm triển khai, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm hoạt động kỹ sư chuyên nghiệp, thực tiễn xây dựng pháp luật trong và ngoài nước và căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, hồ sơ đã được gửi đến các cơ quan hữu quan theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 28 tháng 02 năm 2019 Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có công văn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kèm theo hồ sơ xây dựng luật theo đúng quy trình, thời gian để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Tuy nhiên, vào thời điểm đó do chưa có ý kiến của một số cơ quan có liên quan theo luật định, mặc dù hồ sơ đã gửi đến các cơ quan đó đúng thời gian quy định thì Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi trả lại hồ sơ xây dựng luật và công văn đề nghị hoàn thiện và trình khi đủ các tài liệu có liên quan. Ngày 22/5/2019, Liên hiệp hội đã nhận được văn bản cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về ý kiến về Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tiếp tục trình để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định,

Kính thưa Quốc hội, việc cần thiết ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp đã được nêu rõ trong tờ trình. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau, điều này có sự trùng lặp nhưng để nhấn mạnh thêm ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi.

Thứ nhất, Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa X đã có văn bản chỉ đạo sớm nghiên cứu ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, điều đó đã khẳng định sự cần thiết của luật đối với sự phát huy vai trò của tri thức, của khoa học công nghệ, nhất là đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp nhằm phục vụ phát triển đất nước.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó có đội ngũ kỹ sư là phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa là một yêu cầu cấp bách.

Thứ ba, quá trình hội nhập quốc tế đặt ra những nhu cầu chuẩn hóa lực lượng lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật trình độ cao để chủ động và tích cực tham gia vào quá trình phân công và dịch chuyển lao động ở khu vực và thế giới.

Cho đến nay, những nước phát triển hàng đầu về kỹ thuật, công nghệ như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và hầu hết các nước trong khu vực ASEAN đã có Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Như đại biểu đã nói trước tôi, trong 10 nước ASEAN có Việt Nam và Lào chưa ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Từ những căn cứ nêu trên, Liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam trân trọng đề nghị Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp vào dự án Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để Quốc hội sẽ xem xét tại kỳ họp thứ 9 tháng 5/2020 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 tháng 10/2020.

Xin được báo cáo thêm, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị  xã hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền trình dự án luật và có khả năng tập hợp đội ngũ kỹ sư đông đảo nhất của các ngành kỹ thuật, khoa học, công nghệ của cả nước từ Trung ương đến địa phương. Nếu được Quốc hội giao, chúng tôi xin cam kết với nỗ lực cao nhất phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để trình Quốc hội một dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp với chất lượng tốt nhất có thể và trong quá trình xây dựng dự án luật chúng tôi sẽ chịu lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ cũng như Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp chặt với các cơ quan hữu quan.

Xin trân trọng cảm ơn !

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương(12/09/2019 - 14:12)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(12/09/2019 - 14:03)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công an thành phố(09/09/2019 - 15:32)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Sở Tư pháp(09/09/2019 - 15:21)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam(26/07/2019 - 14:21)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hoạt động tri ân người có công với cách mạng(26/07/2019 - 08:31)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(19/06/2019 - 14:49)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(17/06/2019 - 11:28)
Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(14/06/2019 - 16:34)
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”(14/06/2019 - 16:23)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)(14/06/2019 - 11:28)
Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)(14/06/2019 - 09:49)
Chuyển trang    
Trang số:  1/98
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố giám sát tại UBND quận Ngô Quyền
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công an thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Sở Tư pháp
Phó Chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách tiêu biểu tại huyện Thủy Nguyên
Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Lãnh đạo thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV tại nơi bầu cử
Thông báo kết quả kỷ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hoạt động tri ân người có công với cách mạng
Thông cáo báo chí Về phiên họp chiều ngày 18/7 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV)
Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố