Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2802827
Khách trực tuyến : 113
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
13/06/2019 - 10:05

Ý kiến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam


Trong phiên thảo luận tại hội trường về
dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam buổi sáng ngày 12/6/2019, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình đã phát biểu ý kiến. Sau đây là toàn văn ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình:

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, và một số ý kiến của các đại biểu phát biểu trước tôi. Để góp phần làm hoàn thiện dự thảo luậth, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Một, về sự cần thiết ban hành luật và tên gọi của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, việc xây dựng luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đảm bảo công khai, minh bạch, cụ thể hóa những quy định về quyền đi lại của công dân đã được quy định trong Hiến pháp từ năm 2013, đảm bảo đồng bộ với các văn bản pháp luật, nhằm nâng cao hiệu lưc, hiệu quả, giá trị pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam khi xuấ,t nhập cảnh không chỉ là cần thiết mà thực sự có yêu cầu cấp thiết hiện nay để góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu thực tiễn đặt ra khi số công dân Việt Nam xuất cảnh tăng nhanh. Năm 2007, chưa đầy 2 triệu lượt người nhưng đến năm 2018 đã tăng lên gần 10 triệu lượt người. Do vậy, tôi nhất trí cao vì sự cần thiết xây dựng luật và tên gọi của luật với những lý do đã nêu trong tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội.

Hai, về giải thích từ ngữ, khoản 5 Điều 2 dự thảo luật giải thích hộ chiếu là giấy tờ chứng nhận nhân thân, quốc tịch do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân để sử dụng ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Khoản 3 Điều 6 quy định hộ chiếu là tài sản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, một loại giấy tờ chứng minh nhân thân, quốc tịch cấp cho công dân được coi là tài sản nhà nước. Việc quy định hộ chiếu là tài sản nhà nước theo thông lệ quốc tế dường như chưa thật thỏa đáng và chưa phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Trong báo cáo thẩm tra đã nêu việc xác định hộ chiếu là tài sản nhà nước sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý trong việc sử dụng và hậu quả pháp lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước. Tại khoản 2 Điều 5 dự thảo luật quy định quyền và nghĩa vụ của công dân cũng chưa đề cập đến trách nhiệm của công dân quản lý tài sản của nhà nước là hộ chiếu sau khi được cấp. Mặt khác, một trong những nội dung quan trọng của luật là quy định đối tượng được cấp, trình tự cấp, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông. Tôi nhất trí với ý kiến đã nêu trong báo cáo thẩm tra là cần bổ sung một phần giải thích các cụm từ hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ các nội dung trên và hoàn thiện dự thảo luật.

Thứ ba, về việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm, tôi nhất trí với quy định đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như phương án một tại dự thảo luật và quy định hạn chế xuất cảnh vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm với những lý do như đã nêu trong báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, khi thể hiện phương án một phần các trường hợp cấp hộ chiếu ngoại giao dự thảo chỉ ghi: "Hộ chiếu ngoại giao được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài" là chưa phù hợp. Vì khi thực hiện cấp hộ chiếu ngoại giao cho vợ, chồng, con dưới 18 tuổi được đi theo hoặc đi thăm những người trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ các chức vụ từ tùy viên trở lên khi họ đang công tác ở nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cử hoặc quyết định cho họ ở nước ngoài thăm vợ, chồng, bố mẹ thì cơ quan nào thực hiện cử hoặc ra quyết định. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền chỉ là cho phép họ cùng đi hoặc thăm vợ, chồng, bố mẹ là những người trong ngành ngoại giao quy định tại khoản 10 của phương án 1. Do vậy, đề nghị bổ sung nội dung cho phép và sửa lại: Hộ chiếu ngoại giao cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại điều của luật này cử quyết định hoặc cho phép ra nước ngoài phù hợp với mục đích của chuyến đi.

Dự thảo luật chưa quy định rõ biện pháp quản lý, sử dụng các loại hộ chiếu này. Việc quy định hộ chiếu còn thời hạn có giá trị thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân được thực hiện như thế nào? Trong khi theo quy định hiện nay là người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ sau khi đi công tác nước ngoài về nước phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng bổ sung quy định quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, thuận lợi cho người được cấp và tránh việc lạm dụng các loại hộ chiếu này.

Bốn, về việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước. Các mục a, b, d tại khoản 4 Điều 12 quy định trường hợp công dân có giấy tờ chỉ định của bệnh viện cần đi nước ngoài để khám, chữa bệnh. Khi thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, chết và các trường hợp vì lý do nhân đạo khẩn cấp khác do thủ trưởng cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an quyết định có thể thực hiện tại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Bộ Công an với thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Trong khi nếu thực hiện ở cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh tại các tỉnh, thành phố thì phải mất 8 ngày. Đây là quy định rất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong trường hợp đặc biệt cấp bách phải ra nước ngoài. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định rõ và theo hướng mở rộng hơn các trường hợp đặc biệt để có thể được giải quyết sớm nhất việc cấp hộ chiếu khi công dân có nhu cầu chính đáng cấp bách phải ra nước ngoài và thực hiện việc này ở tất cả các cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không chỉ ở cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Bộ Công an. Mặt khác, cần nghiên cứu kỹ để hoàn thiện các quy định trên cho phù hợp.

Mục a khoản 4 Điều 12 quy định có giấy tờ chỉ định của bệnh viện cần đi nước ngoài khám, chữa bệnh. Vậy bệnh viện ở đây là bệnh viện tuyến nào? Bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh hay bệnh viện tuyến trung ương, để đảm bảo trình độ chuyên môn khi chỉ định bệnh nhân cần thiết phải ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Mục b quy định có giấy tờ chứng minh thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, chết. Vậy hiểu quan hệ thân nhân ruột thịt ở đây là thế nào? Cụ thể là những ai? Nếu là quan hệ thân nhân ruột thịt, đi thăm vợ hoặc chồng bị ốm nặng ở nước ngoài có phù hợp với quy định trên không? Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ hoàn thiện dự thảo luật.

Năm, về chưa cấp giấy tờ xuất, nhập cảnh. Khoản 3 Điều 17 quy định chưa cấp giấy tờ xuất, nhập cảnh cho người bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 28. Nếu cơ quan, người có thẩm quyền có văn bản đề nghị. Như vậy, vẫn có thể cấp giấy tờ xuất cảnh cho các đối tượng quy định tại các khoản trên, nếu không có văn bản đề nghị không cấp giấy xuất cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung này và đề nghị không cấp hộ chiếu vì khi đã bị hoãn xuất cảnh thì trong thời gian bị hoãn xuất cảnh, người bị hoãn sẽ không được xuất cảnh. Do vậy, không sử dụng hộ chiếu và mặt khác rất quan trọng là cần triệt để phòng ngừa những đối tượng này có thể lợi dụng giấy tờ xuất, nhập cảnh được cấp để xuất cảnh trái phép.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast(04/12/2019 - 17:21)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(04/12/2019 - 17:13)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(02/12/2019 - 10:05)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV(28/11/2019 - 09:03)
Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ Tám với nhiều nội dung quan trọng(28/11/2019 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(28/11/2019 - 08:52)
Ngày làm việc thứ 27 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(27/11/2019 - 10:08)
Phát biểu của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp(26/11/2019 - 11:18)
Ngày làm việc thứ 26 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(26/11/2019 - 11:08)
Quốc hội thông qua 03 dự án Luật; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021(25/11/2019 - 09:28)
Phát biểu của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(25/11/2019 - 09:20)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; tiến hành xem xét công tác nhân sự(25/11/2019 - 09:12)
Chuyển trang    
Trang số:  1/103
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 05/12 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 05/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2020