Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2746125
Khách trực tuyến : 74
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
12/09/2019 - 14:12

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 10/9/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung bố cục của Dự thảo Luật. Đối với Luật Tổ chức Chính phủ, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các vấn đề: Về khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính; quy định số lượng biên chế tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; việc giao Chính phủ thí điểm bộ máy mô hình mới về tổ chức bộ máy; về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; về cơ quan thuộc Chính phủ.

Đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu tham gia ý kiến xung quanh vấn việc: Phân quyền, phần cấp, ủy quyền; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân; cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và hoạt động của Ủy ban nhân dân; về bộ máy tham mưu, giúp việc của chính quyền địa phương; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Các đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; chỉ nên hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, không nên hợp nhất với cả Văn phòng Ủy ban nhân dân vào làm một; nên có quy định hướng dẫn cụ thể mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân cấp trên và Hội đồng nhân dân cấp dưới (cấp tỉnh với cấp huyện, cấp huyện với cấp xã), đặc biệt mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình công tác, điều hành. Ngoài ra, không nên giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường, xã. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị bổ sung Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi đã nghỉ hưu, nên có quy định cứng không giữ chức danh đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng tổng hợp và ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị; khẳng định các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiên cứu, phản ánh tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(22/10/2019 - 10:38)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Hải Phòng để chuẩn bị tham dự Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(22/10/2019 - 10:25)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(17/10/2019 - 16:57)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)(07/10/2019 - 09:51)
Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(02/10/2019 - 08:42)
Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(27/09/2019 - 15:01)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương(12/09/2019 - 14:12)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(12/09/2019 - 14:03)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công an thành phố(09/09/2019 - 15:32)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Sở Tư pháp(09/09/2019 - 15:21)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam(26/07/2019 - 14:21)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hoạt động tri ân người có công với cách mạng(26/07/2019 - 08:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/98
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Hải Phòng để chuẩn bị tham dự Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp
Thường trực HĐND thành phố giám sát tại UBND quận Ngô Quyền
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương