Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003785
Khách trực tuyến : 113
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/10/2019 - 10:25

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo HĐNDUBND thành phố Hải Phòng để chuẩn bị tham dự Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV


Buổi sáng ngày 17/10/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội
thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và một số Sở, ban, ngành của thành phố Hải Phòng, lấy ý kiến chuẩn bị tham dự Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì; cùng dự có các đồng chí: Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội; Bùi Đức Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Từ sau Kỳ họp thứ Bảy đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tích cực triển khai nhiều hoạt động trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và nhiều hoạt động khác. Chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động xây dựng chương trình, triển khai lấy ý kiến xây dựng các dự án luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri… Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nêu cao vai trò, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ công tác, đạt chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

 Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành, các đơn vị đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục phản ánh và kiến nghị với Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám về một số vấn đề lớn của Hải Phòng như sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Hải Phòng, góp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết  45 của Bộ Chính trị; đề nghị trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn tiếp theo, Hải Phòng  được giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hải Phòng như giai đoạn 2017- 2020; cân đối, phân bổ đủ mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 trong năm 2020; xem xét sửa đổi Luật Lao động về số giờ làm hợp lý; số ngày được nghỉ trong năm; số tuổi nghỉ hưu… Nhiều ý kiến đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Luật để bảo đảm sự tương thích, phù hợp trong sử dụng đất đai, tài sản công; trong hoạt động của doanh nghiệp; đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma túy; ban hành Luật Phòng chống mại dâm thay thế Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 cùng nhiều vấn đề khác…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các ngành, các đơn vị; đồng thời yêu cầu tiếp tục bổ sung, phản ánh, phân tích kỹ một số vấn đề tại thành phố thời gian qua mà cử tri, Nhân dân quan tâm, cung cấp đầy đủ thông tin, chuẩn xác về thực trạng, đặc biệt là cách xử lý của thành phố để Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, phản ánh tại Kỳ họp, hoàn thành tốt trách nhiệm của Người Đại biểu nhân dân./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)