Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003623
Khách trực tuyến : 119
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
04/11/2019 - 15:41

Phát biểu của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải về Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước


Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin phát biểu về một trong ba nội dung thảo luận của Quốc hội chiều nay. Đó là việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Trong Tờ trình 437 của Chính phủ ngày 4 tháng 10 Chính phủ có đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước bằng cách đưa vào Nghị quyết kỳ họp thứ tám nội dung như sau: Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 77 và quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Khoáng sản 2010. Việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại khoản 1 Điều 65 và khoản 2 Điều 77 của Luật Tài nguyên nước năm 2012 được thực hiện kể từ ngày 01/9/2017. Với nội dung đề nghị như trên thì theo tôi khái niệm lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quyền khai thác tài nguyên nước là không chính xác. Bởi vì lùi không có nghĩa là không thu mà có thể thu sau.

 Bản chất đề nghị của Chính phủ là không thu tiền sử dụng khoáng sản và tiền tài nguyên nước kể từ thời điểm 2 luật có liên quan, có hiệu lực cho đến thời điểm ngày 01/9/2017, tôi thấy vấn đề này là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cần phân tích và đánh giá, cân nhắc kỹ, nên chăng để lại kỳ họp sau, kỳ họp thứ chín, bởi một số lý do như sau:

Thứ nhất, trong báo cáo có liên quan nêu hệ lụy về mặt kinh tế của việc chậm ban hành các nghị định đối với 2 luật này là 5.000 tỷ. Con số trên mang tính chất rất ước lệ, chưa đủ độ tin cậy. Vì theo Báo cáo của Chính phủ, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 400 giấy phép, cấp tỉnh cấp 4.000 giấy phép. Bộ Tài nguyên và Môi trường thường cấp giấy phép có quy mô lớn, đó là những mỏ khoáng sản, mỏ nước. Tôi tính nếu 10 tỷ một mỏ như vậy thì 400 giấy phép cũng khoảng 4.000 tỷ, 4.000 mỏ ở địa phương cấp 1.000 tỷ thôi là 4.000 tỷ nữa thành 8.000 tỷ. Nói tóm lại, con số này thật chính xác.

Thứ hai, liệu có phải chỉ có Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước là hai lĩnh vực duy nhất bị thất thoát nguồn thu do chậm ban hành văn bản hướng dẫn hay không, hay còn nhiều những luật khác. Vì vậy, cần phải có đánh giá tổng thể việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật ở các lĩnh vực khác gây thất thoát nguồn thu ngân sách và tạo cơ hội trục lợi cho một số tổ chức, cá nhân như thế nào, cụ thể là bao nhiêu tiền.

Thứ ba, việc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý những tồn tại có liên quan, tôi nghĩ nên tiến hành song song với việc xem xét và ra quyết định. Nếu đã quyết định không thu rồi thì sau này có kiểm điểm trách nhiệm thì cũng rất hình thức. Tôi thấy trách nhiệm ở đây còn có cả các cơ quan thực hiện các quyền giám sát ở một số các cơ quan khác. Có đánh giá toàn diện chúng ta mới có quyết định đúng đắn, không tạo tiền lệ xấu là không thực hiện được thì đề nghị Quốc hội miễn, giảm hoặc cho thôi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Thứ tư, cũng tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực trạng nêu trên rất cần đánh giá, rút kinh nghiệm và cũng rất có ý nghĩa đối với việc thảo luận và xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi nghĩ rằng kỳ họp thứ chín Quốc hội sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng là thời điểm hợp lý để xem xét vấn đề không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước bằng một nghị quyết riêng mà không nhất thiết phải lồng ghép vào một nghị quyết của kỳ họp Quốc hội. Do đó, nội dung không thu tiền sử dụng khoáng sản và tài nguyên nước kể từ thời điểm hai luật trên có hiệu lực đến ngày 1/9/2017 là một vấn đề mới cần phải đánh giá toàn diện hơn tất cả những hệ lụy và trách nhiệm của các bên có liên quan, do đó có thể chuyển sang xem xét và quyết định tại kỳ họp thứ chín giữa năm 2020.

Xin hết. Cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)