Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003622
Khách trực tuyến : 118
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
04/11/2019 - 15:49

Phát biểu của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước


Kính thưa Đoàn Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin có ý kiến về nghị quyết xử lý thuế nợ.

Thứ nhất, về sự cần thiết ban hành nghị quyết, trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sinh ra phát triển và có doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí phải giải thể, phá sản dẫn đến người nộp thuế không thực hiện được nghĩa vụ tài chính, trong đó có nghĩa vụ nộp thuế là việc bình thường, tất yếu. Đây là thực tiễn cần có quy định pháp luật để điều chỉnh. Tại kỳ họp họp thứ bảy vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Theo đó, nhiều quy định về xử lý thuế nợ đã được luật định như khoanh nợ, xóa nợ. Vấn đề đặt ra là đã có Luật Quản lý thuế năm 2019 thì có cần ban hành nghị quyết chuyên đề xử lý thuế nợ này hay không. Tôi thống nhất với lý do về sự cần thiết được nêu trong tờ trình và báo cáo thẩm tra tổng hợp lại. Lý do chính cần phải ban hành nghị quyết này là Luật Quản lý thuế năm 2019 không được hồi tố để xử lý thuế nợ trước ngày luật có hiệu lực vào ngày 1/7/2020. Điều 152 của luật này đã quy định đối với khoản thuế phát sinh trước ngày 1/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành, tức là Luật số 78 năm 2006 được sửa đổi năm 2012, 2014 và 2016. Trong khi đó, quy định về xử lý nợ trong Luật Quản lý thuế hiện hành chưa có quy định hoặc quy định không bao quát hết về phạm vi hoặc không bao quát hết về thời gian dẫn đến có khoảng trống pháp lý mà cần phải ban hành nghị quyết này để xử lý.

Thứ hai, về tổng quan chung. Nghị quyết được trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp, nhưng thực ra đây là vấn đề tồn tại từ nhiều năm đã được Chính phủ báo cáo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến từ các kỳ họp trước. Tại kỳ họp này xem xét thông qua nghị quyết trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua Luật Quản lý thuế tại kỳ họp thứ bảy nên nhiều nội dung quy định trong nghị quyết được kế thừa, tiếp thu từ Luật Quản lý thuế năm 2019, như 5 đối tượng được xử lý nợ quy định tại Điều 4 của dự thảo nghị quyết chính là các trường hợp đã được quy định tại Điều 83 của Luật Quản lý thuế năm 2019. Như thẩm quyền xử lý nợ quy định tại Điều 6 dự thảo nghị quyết chính là Điều 87 của Luật Quản lý thuế năm 2019. Với cách tiếp cận như vậy, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật xử lý thuế nợ, về đối tượng, biện pháp xử lý và thẩm quyền. Vấn đề chỉ là phải có nghị quyết để xử lý nợ mà Luật Quản lý thuế năm 2019 không được hồi tố.

Thứ ba, về tên gọi nghị quyết, phạm vi và đối tượng điều chỉnh. Dự thảo nghị quyết chỉ quy định xử lý khoanh gốc, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp nên tôi thống nhất với tên gọi của nghị quyết. Tuy nhiên, cần làm rõ khái niệm "tiền nợ thuế" và "tiền thuế nợ" để thể hiện trong phạm vi và đối tượng cho phù hợp. Luật Quản lý thuế năm 2019 có giải thích tại khoản 17 Điều 3 "tiền thuế nợ" là thuế và các khoản thu khác hết thời hạn mà chưa nộp, nghĩa là bao gồm cả tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính. Luật không giải thích "tiền nợ thuế" nhưng có thể hiểu đó là tiền thuế theo khoản 1 Điều 3 của luật đến hạn mà chưa nộp. Như vậy, tiền thuế nợ bao gồm cả tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính. Do vậy, cần rà soát quy định hai khái niệm này trong nghị quyết cho chính xác, rõ ràng, tránh hiểu sai. Ví dụ, Điều 4 quy định về đối tượng xử lý nợ chỉ là người nộp thuế có tiền nợ thuế. Vậy, còn tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp thì sao. Hoặc Điều 1 có đề cập tiền phạt vi phạm hành chính nhưng các điều khoản sau thì không đề cập.

Từ phân tích trên, tôi xin trình bày cụ thể lại Điều 1, khoản 1 Điều 2 và phần đầu của Điều 4 như sau:

Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, sau đây gọi chung là xử lý nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước phát sinh trước ngày 1/7/2020.

Về khoản 1 Điều 2 đối tượng áp dụng nên viết lại là người nộp thuế có tiền thuế nợ thuộc đối tượng được khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp quy định tại Điều 4 của nghị quyết này và nên bỏ đoạn đầu của Điều 4 vì trùng lặp với phạm vi và điều kiện xử lý nợ.

Thứ tư, nghị quyết ban hành để xử lý các khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020, tức là trước ngày Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực, vậy trường hợp nào thì áp dụng nghị quyết và trường hợp nào thì áp dụng luật. Vấn đề cần phải làm rõ 3 mốc thời gian: mốc một là khi phát sinh thuế phải kê khai gọi là phát sinh thuế. Mốc hai là khi phát sinh nợ là khi hết hạn nộp mà chưa nộp, gọi là phát sinh thuế nợ. Mốc ba là khi có đủ điều kiện để xử lý nợ. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết quy định tại Điều 1 được hiểu là phân định theo thời gian, điểm phát sinh thuế có nghĩa là mốc 1. Việc này phù hợp với điều 152 của Luật Quản lý thuế 2019, nhưng Điều 2 và Điều 4 thì được hiểu là phân định theo thời điểm nợ thuế phát sinh tức là mốc 2, vì vậy cần rà soát quy định lại cho rõ để tránh hiểu khác nhau hoặc có thể bị lợi dụng.

Thứ năm, về Điều 8, trong khi đã giới hạn phạm vi xử lý nợ thuế trước ngày 1/7/2020 thì không nên quy định thời hạn thực hiện nghị quyết là 3 năm, vì có thể sẽ vướng mắc khi thi hành. Ví dụ, thuế phát sinh vào tháng 5/2020 nhưng nợ kéo dài hơn 3 năm, đến cuối năm 2023 thì người nộp thuế chết, mất tích hoặc phá sản thì không có cơ chế để xử lý vì không thuộc phạm vi của Luật Quản lý thuế 2019, còn nghị quyết thì hết thời hạn.

Cuối cùng, để tránh rủi ro trong thực thi nghị quyết này, tôi đề nghị bổ sung quy định hoặc sửa Luật Lý lịch tư pháp hoặc quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành nghị quyết rõ vấn đề quản lý nhân thân, lý lịch tư pháp của các cá nhân, người nộp thuế, người quản lý doanh nghiệp đã được xử lý nợ theo nghị quyết này để truy thu, truy cứu trách nhiệm khi kinh doanh trở lại trên phạm vi toàn quốc.

Tôi xin hết ý kiến.

Trân trọng cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)