Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003760
Khách trực tuyến : 106
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
10/02/2020 - 11:21

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội


Chiều 04/02/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội được xây dựng gồm 6 chương, 134 điều; giảm 1 chương và tăng 40 điều so với Luật hiện hành. Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào một số nội dung của Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) như: phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật; về đại biểu Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc nâng cấp các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Các đại biểu đóng góp một số ý kiến như: Dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về số lượng thành viên, thành phần của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; vị trí, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội; thẩm quyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương; tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách; quy định trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước pháp luật và nhân dân về các phát biểu của mình trước Quốc hội… Một số ý kiến góp ý đề nghị bỏ một số quy định trùng lặp giữa các điều khoản; bổ sung các từ, cụm từ bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành tạo đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đồng chí Bùi Thanh Tùng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp để trình Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)