Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003080
Khách trực tuyến : 91
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/05/2020 - 08:24

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)


Thứ Năm, ngày 21/5/2020, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ hai theo hình thức trực tuyến.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

20 đại biểu đã phát biểu ý kiến và 02 đại biểu tham gia tranh luận với đa số ý kiến thống nhất với nhiều nội dung của Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận: i) Về phạm vi điều chỉnh và quy định đối tượng hộ kinh doanh vào dự án luật hay không, đa số ý kiến thống nhất cần tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, việc đưa các quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo luật cũng có nhiều ý kiến đề nghị không nên, mà cần phải có một đạo luật riêng để điều chỉnh đối với hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đề nghị nên quy định đối tượng hộ kinh doanh thành một chương trong dự án Luật này. ii) Về việc thông báo mẫu dấu và con dấu của doanh nghiệp, nhiều ý kiến đại biểu tán thành việc quy định thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh như Luật hiện hành để đảm bảo việc kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước và vai trò chính danh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đề nghị không nên quy định việc thông báo mẫu dấu, con dấu, mà giao quyền cho doanh nghiệp tự quyết định. iii) Về doanh nghiệp nhà nước, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có trên 50% vốn góp hoặc cổ phần chi phối nhằm thể chế hóa chủ trương về tỷ lệ cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đề nghị cần cân nhắc vấn đề này vì có thể ảnh hưởng đến quá trình quản trị, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp nhà nước có thể nâng lên ở mức 65% để đảm bảo quyền quyết định của Nhà nước đối với những vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp... iv) Về một số vấn đề, như: việc chào bán trái phiếu riêng lẻ; quyền của cổ đông phổ thông; về điều lệ doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp; về đăng ký, quản lý doanh nghiệp; về chế độ báo cáo; về giải thể doanh nghiệp; trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; về doanh nghiệp xã hội…


Tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải đã phát biểu ý kiến (xin mời quý vị xem toàn văn).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án Luật mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, do vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh đối với đối tượng hộ kinh doanh, thông báo mẫu dấu, con dấu của doanh nghiệp, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội thông qua hệ thống điện tử; đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận hôm nay và các ý kiến góp ý bằng văn bản của các đại biểu Quốc hội, UBTVQH sẽ nghiêm túc tiếp thu, giải trình và chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)