Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003079
Khách trực tuyến : 91
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/05/2020 - 08:36

Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)


Kính thưa Chủ tọa kỳ họp
.

Kính thưa Quốc hội.

Tôi đồng tình cao với Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi xin có ý kiến về một số vấn đề như sau:

Vấn đề về doanh nghiệp nhà nước. Việc dự thảo luật quy định doanh nghiệp nhà nước bao gồm cả doanh nghiệp do nhà nước nắm trên 50% vốn có phù hợp không và tỷ lệ trên 50% thì đã đảm bảo chi phối chưa? Tôi thống nhất với dự thảo luật và xin được làm rõ như sau: Về việc mở rộng phạm vi doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp do nhà nước nắm trên 50% vốn, doanh nghiệp nhà nước được tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên. Đây là loại hình doanh nghiệp đối vốn, nghĩa là quyền lợi và trách nhiệm tương ứng với số vốn cổ phần sở hữu, kể cả một đồng thì vẫn là của nhà nước một đồng. Ở đây có sự khác nhau giữa doanh nghiệp nhà nước về hình thức và doanh nghiệp của nhà nước về sở hữu. Thuyết minh, giải thích trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có lúc viết doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến hiểu chỉ cần nắm giữ trên 50% vốn là doanh nghiệp đó là của nhà nước toàn bộ nên băn khoăn là có đảm bảo nguyên tắc đối vốn không. Nhưng trong dự thảo luật thì đưa ra khái niệm theo cách liệt kê là doanh nghiệp nhà nước bao gồm cả doanh nghiệp trên 50% vốn điều lệ là phù hợp. Có nghĩa đó là một loại hình doanh nghiệp nhà nước, nhưng nhà nước chỉ sở hữu chi phối vốn mà chi phối vốn thì phải chi phối về hoạt động nên cần được tăng cường quản lý nhà nước bằng luật. Xét về tổng thể, việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp lần này theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp nói chung, chặt chẽ hơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cụ thể hóa được chủ trương Nghị quyết Trung ương 12 về quản lý doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, theo tôi cần bổ sung điều khoản về nguyên tắc quản lý doanh nghiệp nhà nước thông qua người đại diện, thậm chí kể cả phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn. Đây là phương thức quản lý đang thực hiện, đồng thời phân tích, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước ở luật này và Luật 69 là quản lý vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Ví dụ như thẩm quyền của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thẩm quyền xử lý về vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước là công ty con nằm trong Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hoặc việc chuyển vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước về chính quyền địa phương. Luật hiện hành còn có khoảng trống, gây khó khăn trong thực tế thực hiện.

Thứ hai, về tỷ lệ trên 50% có đảm bảo chi phối không? Nắm giữ trên 50% vốn là có quyền quyết định phần lớn khác biệt trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, chỉ còn một số việc cần phải trên 65% mới có hiệu lực, như thông qua điều lệ, chuyển đổi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc nắm giữ trên 50% đảm bảo có lợi thế để quyết định và đặc biệt là hoàn toàn có quyền phủ quyết, nghĩa là có quyền chi phối đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật quy định tỷ lệ vốn chi phối trên 50% là phù họp.

Về hộ kinh doanh. Vấn đề là có nên quy định hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp không, theo tôi là không nên. Ngoài những phân tích trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi nhận thấy:

Thứ nhất, hầu như tất cả chúng ta đều thống nhất hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh, nhưng hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp. Việc quy định chung trong Luật Doanh nghiệp nhưng thực chất là độc lập, hộ kinh doanh chỉ được điều chỉnh trong Chương VIIa mà thôi.

Thứ hai, nội dung quy định cụ thể về hộ kinh doanh trong dự thảo cũng còn sơ khai, tương tự như quy định về đăng ký hộ kinh doanh trong Nghị định 75/2015, đồng thời còn một số điểm không rõ ràng, cụ thể như sau: Dự thảo luật về hộ kinh doanh nhưng không đưa ra khái niệm thế nào là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể do các thành viên gia đình cùng đăng ký, nhưng thành viên gia đình theo khoản 16 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì rất là rộng, thành viên gia đình bao gồm: Vợ, chồng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha, mẹ vợ; cha, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha, mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha, mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha; ông, bà nội, ông, bà ngoại, cháu nội, cháu ngoại, cô, dì, chú, bác ruột và cháu ruột. Như vậy, hộ kinh doanh sẽ là họ kinh doanh. Luật có quy định về hộ gia đình, nhưng thế nào là hộ gia đình thì không rõ. Hộ gia đình kinh doanh có đồng nhất với hộ kinh doanh không? Trong Luật Dân sự cũng không giải thích khái niệm về hộ gia đình.

Về địa điểm kinh doanh. Dự thảo có đề cập đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng dự luật về cư trú sửa đổi dự kiến sẽ bỏ quản lý dân cư theo hộ khẩu. So với dự thảo kỳ họp thứ 8 thì kỳ này đã sửa chấp nhận hộ kinh doanh không đăng ký kinh doanh như hiện hành, ví dụ như bán hàng rong, người làm muối, nhưng vấn đề quản lý các hộ kinh doanh không đăng ký kinh doanh thế nào thì luật không quy định. Điều rất quan trọng là dự thảo chưa cho thấy các chính sách mới khơi dậy, tạo động lực cho hộ kinh doanh hoạt động và phát triển, thậm chí phát triển thành doanh nghiệp là gì. Theo tôi, luật về kinh doanh thì phải giải quyết đồng thời 2 mục đích: Quản lý nhà nước về kinh doanh và tạo lập, cải thiện môi trường kinh doanh. Những quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo luật dường như chưa đánh giá hết tác động đối với đối tượng chịu ảnh hưởng là các hộ kinh doanh. Tôi đồng ý cần thiết để từng bước luật hóa Luật Kinh doanh, nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ và ở đây. Nên chăng cần tổng kết thực tiễn để ban hành luật riêng về hộ kinh doanh, về quản trị doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Qua nghiên cứu, xem xét một cách kỹ lưỡng các nội dung, quy định của dự thảo liên quan đến quản trị doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, tôi có ý kiến góp ý về 30 Điều, khoản có liên quan, ở đây tôi xin được nêu 3 điểm chính.

Thứ nhất là về Điều lệ doanh nghiệp, Điều lệ có ý nghĩa và có cơ sở là cơ sở pháp lý rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ luật này và các luật khác mỗi doanh nghiệp phải xây dựng Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp mình nhưng không được trái luật. Tuy nhiên, trong dự thảo luật có 9 khoản, mục quy định "trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác" là chưa chặt chẽ. Có thể hiểu là Điều lệ được phép quy định khác luật, trái luật, cần quy định rõ điều lệ được cụ thể hóa luật nhưng không được trái, không được lỏng hơn quy định của pháp luật.

Thứ hai, khoản 2 Điều 193 của dự thảo quy định công ty con và mỗi công ty thành viên trong Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật, dẫn đến thẩm quyền và chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, đại diện vốn Hội đồng thành viên Tổng công ty và Hội đồng thành viên công ty con không rõ ràng trong quản lý, điều hành, nhất là việc xử lý cổ phần hóa, tái cấu trúc các công ty con.

Thứ ba, Hội đồng thành viên là người đại diện quản lý vốn nhưng quyền và trách nhiệm trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là công ty con còn hình thức. Những nội dung khác thì tôi xin phép được gửi bằng văn bản.

Tôi xin hết ý kiến./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)