Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003076
Khách trực tuyến : 89
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/05/2020 - 08:52

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp


Buổi chiều ngày 21/5/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. 14 đại biểu đã phát biểu, 06 đại biểu tranh luận với đa số ý kiến nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung và nhiều nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về nội dung sau: về quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp; hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp; về công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; về chi phí giám định tư pháp; về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; về trưng cầu giám định tư pháp trong trường hợp nhiều cơ quan, tổ chức phối hợp cùng thực hiện giám định; về Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; về hoạt động giám định ngoài tố tụng...


Tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân đã phát biểu ý kiến (xin mời quý vị xem toàn văn).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, tại phiên thảo luận trực tuyến, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến: i) Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật, đa số ý kiến đại biểu tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật, cho rằng việc sửa đổi Luật đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn giám định tư pháp, nhất là việc xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng. ii) Về quy định Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập (Điều 12), đa số ý kiến đại biểu tán thành bổ sung vào dự thảo luật “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” là tổ chức giám định tư pháp công lập về âm thanh và hình ảnh. Chính phủ đã cân nhắc kỹ về vấn đề này dựa trên cơ sở thực tiễn hoạt động tố tụng, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp hiện nay. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị không nên thành lập mới tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự mà nên tập trung đầu tư cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự hiện có của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về nội dung này. iii) Về trưng cầu giám định (Điều 25), đa số ý kiến đại biểu tán thành với quy định tại khoản 4 Điều 25 giao trách nhiệm cho một cơ quan, tổ chức chuyên môn về giám định tư pháp chủ trì việc thực hiện giám định trong trường hợp nhiều cơ quan, tổ chức phối hợp cùng thực hiện giám định. Quy định này phù hợp với tính chất chuyên môn, khoa học và bảo đảm tính độc lập, khách quan của hoạt động giám định tư pháp; có ý kiến đề nghị nên giao trách nhiệm này cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. iv) Về thời hạn giám định (Điều 26a), đa số ý kiến đại biểu tán thành quy định thời hạn giám định tư pháp không quá 03 tháng, trường hợp phức tạp không quá 04 tháng và giao cho bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực quy định cụ thể. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định thời hạn giám định tư pháp cần bảo đảm phù hợp với thời hạn tố tụng). Về hoạt động giám định ngoài tố tụng, đa số ý kiến đại biểu cho rằng, quy định giám định phục vụ hoạt động thanh tra trong dự thảo Luật là không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; hơn nữa vấn đề này cũng đã được quy định trong văn bản dưới luật. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về cơ chế thực hiện giám định ngoài tố tụng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động quản lý nhà nước theo Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tại phiên thảo luận cũng có nhiều ý kiến phát biểu về các nội dung cụ thể của dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ủy ban Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(29/05/2020 - 08:49)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)(29/05/2020 - 08:40)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)(29/05/2020 - 08:32)
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”(28/05/2020 - 08:46)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(27/05/2020 - 14:42)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)(27/05/2020 - 14:38)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội(27/05/2020 - 14:35)
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)(26/05/2020 - 08:21)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)(26/05/2020 - 08:09)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(26/05/2020 - 08:00)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(25/05/2020 - 08:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/105
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)