Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3036279
Khách trực tuyến : 83
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
25/05/2020 - 08:13

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng


Thứ Bảy ngày 23/5/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết này.

19 đại biểu đã phát biểu ý kiến và 03 đại biểu tranh luận với đa số ý kiến tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Trong đó, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Ngoài ra, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số nội dung như: về mô hình chính quyền đô thị, phạm vi, thời gian thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường khi không tổ chức HĐND quận, phương; về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng... Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Đà Nẵng là thành phố năng động, có nhiều tiềm năng phát triển, là trung tâm của khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Do đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển. Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến phát biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết; đồng thời, tán thành với mô hình, phạm vi, thời gian thực hiện thí điểm và một số cơ chế, chính sách được nêu trong dự thảo Nghị quyết. Cụ thể:

- Về mô hình thí điểm, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp: tại thành phố Đà Nẵng tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND, UBND; tại các quận và phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND. Theo đó, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền các cấp được điều chỉnh phù hợp với đặc thù của chính quyền đô thị, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh, cân nhắc việc bố trí cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND chuyên trách của thành phố và tăng cường năng lực các ban của HĐND thành phố để đảm nhiệm quyền hạn, nhiệm vụ mới.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận và UBND phường, các ý kiến đại biểu nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ trình.

- Về thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, có 03 nhóm chính sách như sau: Một là, về điều chỉnh quy hoạch, tán thành với giải trình trong báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, theo đó, chỉ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của thành phố; không đồng ý việc giao chính quyền thành phố thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố để đảm bảo tính ổn định, thống nhất và các nguyên tắc chung của Luật Quy hoạch. Hai là, về nhóm chính sách về tài chính - ngân sách, tán thành việc cho sử dụng nguồn cải cách tiền lương và sử dụng nguồn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội của thành phố Đà Nẵng. Ba là, về việc giao cho HĐND thành phố quyết định bổ sung khoản phí, lệ phí và tăng mức phí, lệ phí, đồng ý với Tờ trình của Chính phủ.

- Ngoài ra, hiện nay có một số cơ chế, chính sách được nêu trong Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị như: vấn đề đất đai, môi trường, chính quyền cảng, cải cách chính sách tiền lương... đang được triển khai nghiên cứu, nên Chính phủ đề nghị chưa đưa những vấn đề này vào dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội thông qua./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải(18/06/2020 - 08:34)
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)(18/06/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế(18/06/2020 - 08:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/107
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Đề nghị quan tâm điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục phát triển du lịch Cát Bà
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế