Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3036273
Khách trực tuyến : 77
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
26/05/2020 - 08:09

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)


Buổi chiều, ngày 25/5/2020, Quốc hội xem xét, thảo luận về 02 nội dung:

* Từ 14 giờ đến 14 giờ 35, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu; trong đó, đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số nội dung như: về xây dựng Nghị quyết mới thay cho Nghị quyết số 55 và Nghị quyết số 28 trước đây để phù hợp với thực tiễn cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập; kiểm kê, đánh giá về diện tích đất nông nghiệp sử dụng không hiệu quả, để đất hoang hóa; về kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025; về thu thuế đối với diện tích đất nông nghiệp không sử dụng để canh tác, hoang hóa…

Tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải đã phát biểu ý kiến (xin mời quý vị xem toàn văn).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết tiếp tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị nên xây dựng Nghị quyết mới hoặc sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện hành. Về thời gian, có một số ý kiến thống nhất với việc kéo dài 05 năm, sau đó sẽ tiến hành sửa Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Đất đai và xây dựng Luật Thuế tài sản. Cũng có ý kiến đề nghị thời gian miễn thuế là 10 năm, kéo dài đến năm 2030; cần bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực sự đúng đối tượng, hạn chế bỏ hoang hóa ruộng đất, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; cần kiểm kê, đánh giá lại việc sử dụng đất nông nghiệp hiện nay để có cái nhìn toàn diện, kể cả mặt trái của chính sách, đồng thời thấy rõ được ba chức năng của thuế đó là công cụ quản lý, đòn bảy kinh tế và chức năng phân phối lại của thu ngân sách, góp phần xây dựng chính sách toàn diện hơn; đề nghị thu 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích không canh tác sau 12 tháng bỏ hoang hóa...

Các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội sẽ được UBTVQH nghiêm túc tiếp thu; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

* Từ 14 giờ 35, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong quá trình thảo luận đã có 15 đại biểu đăng ký phát biểu, 05 đại biểu phát biểu tranh luận, hơn 10 đại biểu đăng ký phát biểu nhưng không còn đủ thời gian. Trong phiên thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung dự thảo Luật và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của UBTVQH. Ngoài ra, để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể như sau:

- Về quan điểm, định hướng xây dựng luật, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với việc chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung, tinh thần của Hiến pháp 2013 về thanh niên; không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo từng lĩnh vực để tránh trùng lặp trong hệ thống pháp luật.

- Về độ tuổi thanh niên, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với quy định của dự thảo Luật, theo đó độ tuổi thanh niên từ đủ 16 cho đến 30 tuổi. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị mở rộng độ tuổi thanh niên từ đủ 16 cho đến 35 tuổi.

- Về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không quy định về vấn đề này; cũng có ý kiến đề nghị cần quy định để nâng tầm của Ủy ban như tư vấn cho Chính phủ và cần có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về công tác tổ chức, cơ chế phối hợp trong hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

- Về Tháng Thanh niên, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với quy định tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên, được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên. Nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị không nên quy định về vấn đề này vì công tác thanh niên là hoạt động thường xuyên.

- Về trách nhiệm của thanh niên, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với quy định về trách nhiệm của thanh niên tại dự thảo Luật. Một số ý kiến đại biểu đề nghị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bổ sung quy định trách nhiệm của thanh niên trên mặt trận báo chí, truyền thông.

- Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, nhiều ý kiến đồng tình với việc dự thảo Luật không quy định các chính sách cụ thể để tránh trùng lắp, chồng chéo với các luật chuyên ngành mà quy định về các chính sách chung của Nhà nước trong các lĩnh vực như: học tập và nghiên cứu khoa học; lao động và việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao; bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có tài năng; bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên ở nông thôn, thanh niên vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng.

Sau thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, trong phiên họp chiều nay, các vị đại biểu đã phát biểu với trách nhiệm cao, sôi nổi, tranh luận thẳng thắn, với mong muốn dành những gì tốt nhất, với trách nhiệm cao nhất cho thanh niên; đồng chí Phan Thanh Bình, thay mặt cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Trong thời gian vừa qua, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật. Tại phiên họp chiều nay, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề cụ thể trong dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội còn góp ý về kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật. UBTVQH sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải(18/06/2020 - 08:34)
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)(18/06/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế(18/06/2020 - 08:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/107
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Đề nghị quan tâm điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục phát triển du lịch Cát Bà
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế