Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3036247
Khách trực tuyến : 73
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
29/05/2020 - 08:40

Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)


Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để góp phần hoàn thiện dự án luật, tôi xin thể hiện quan điểm về một số nội dung còn ý kiến khác nhau.

Một, về lĩnh vực đầu tư được nêu tại khoản 1 Điều 4 trong dự thảo luật, tôi tán thành với việc thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP vào các nội dung, lĩnh vực đầu tư, kết cấu hạ tầng trọng điểm tại Điều 4. Cùng với việc sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của các bên liên quan từ các cơ quan quản lý nhà nước đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, bên cho vay, bên mời thầu và bổ sung quy định nguyên tắc làm cơ sở quy định các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ này trong hợp đồng dự án PPP.

Liên quan đến quy định nhà máy điện và lưới điện tại mục b khoản 1 Điều 4, tôi chọn phương án 1, với những phân tích như đã nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xin trao đổi thêm như sau. Chính sách thu hút đầu tư tư nhân thông qua phương thức PPP vào lĩnh vực năng lượng nói chung và nhà máy điện, lưới điện nói riêng là phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 55 ngày 01/02/2020 của Bộ Chính trị, như một số đại biểu đã phân tích. Thực tế hiện nay, theo Báo cáo số 25 của Chính phủ ngày 30/1/2019 về tình hình thực hiện các dự án PPP kèm theo hồ sơ dự án luật, có tổng số 18 hợp đồng PPP nhiệt điện và BOT nhiệt điện, với tổng vốn đầu tư khoảng 36,98 tỷ USD, tương đương với trên 857.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng, trong đó đã có 4 dự án hoàn thành đưa vào vận hành và 14 dự án đang tiến hành các thủ tục đầu tư.

Qua thực tế giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thấy có nhiều dự án xây dựng nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện khí quy mô lớn cũng cần phải đầu tư theo phương thức PPP. Tôi cũng tán thành việc không đưa nhà máy thủy điện vào nhóm các dự án PPP như một số đại biểu đã phân tích. Việc cho phép doanh nghiệp chủ đầu tư PPP được đầu tư vào lưới điện sẽ tạo điều kiện san sẻ bớt áp lực tài chính với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm đưa nhanh sản phẩm điện từ các nhà máy điện cung cấp bổ sung cho lưới điện quốc gia. Đầu tư PPP không phải là đầu tư tư nhân thuần túy nên quyền kiểm soát, quyết định các yếu tố liên quan đến phát triển điện, cung ứng dịch vụ truyền tải điện vẫn phải do cơ quan có thẩm quyền để thực hiện. Do đó, việc cho phép đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực lưới điện là không trái với quy định độc quyền của nhà nước tại Luật Điện lực.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu tại Điều 84, tôi nhất trí chọn phương án 1 có nghĩa là áp dụng cơ chế chia sẻ khi dự án giảm doanh thu mà không áp dụng cơ chế chia sẻ khi nhà đầu tư dự án PPP thua lỗ, mất vốn. Vì dự án PPP được xem xét đánh giá tính khả thi, hiệu quả về mặt tài chính, căn cứ phương án tài chính của dự án. Trong đó, thời điểm hoàn vốn của dự án là một yếu tố rất quan trọng về bản chất dài hạn. Thời điểm hoàn vốn của dự án PPP có thể lên đến hàng chục năm, kể từ thời điểm ký kết hợp đồng dự án. Theo đó, trên thực tế, dự án chỉ được xác định thua lỗ, mất vốn khi không đạt được hoàn vốn, bắt đầu có lãi theo phương án tài chính. Hơn nữa, có rất nhiều yếu tố tác động trong thời gian thực hiện và đưa vào khai thác, sử dụng dự án. Ví dụ như thay đổi tỷ giá, lãi suất vay, v.v. sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp dự án PPP cố tình tăng cao các chi phí quản lý để tránh lãi phát sinh lớn hoặc nếu lỗ sẽ lỗ nhiều hơn làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước. Cơ chế chia sẻ phần tăng hoặc giảm doanh thu trên cơ sở kiểm toán doanh thu hàng năm như quy định tại khoản 4 Điều 84 của dự án luật là hoàn toàn phù hợp. Đối với phương án này việc điều chỉnh mức tỷ lệ trong cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo hướng cố định tỷ lệ 50-50 giữa nhà nước và doanh nghiệp là rõ ràng và tránh được việc vận dụng hay cơ chế xin cho. Việc nhà nước bắt đầu xem xét tính toán việc chia sẻ phần giảm doanh thu khi doanh thu thực tế chỉ đạt 75% doanh thu trong phương án tài chính trở xuống hay yêu cầu nhà đầu tư chia sẻ phần tăng doanh thu khi doanh thu thực tế đạt từ 125% doanh thu trong phương án tài chính trở lên là hợp lý và được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế cũng như các dự án đang triển khai.

Về hoạt động kiểm toán nhà nước trong đầu tư theo phương thức PPP tại Điều 87. Cơ bản tôi đồng tình với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bản chất dự án PPP là nhằm mục tiêu công nhưng lại có sự kết hợp công tư trong đầu tư vốn, quản trị dự án. Dự án đã trải qua quá trình lựa chọn nhà đầu tư với nhiều quy trình, thủ tục chặt chẽ; cơ chế chính sách pháp luật vừa phải đảm bảo chất lượng dịch vụ công, nhưng đồng thời cũng phải tạo điều kiện thu hút, huy động tối đa nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư vào các dự án PPP. Tôi tán thành với quan điểm của một số đại biểu như đại biểu Đỗ Văn Sinh, đại biểu Tạ Văn Hạ và tôi không đồng tình với một số quan điểm cho rằng chúng ta phải kiểm toán toàn diện đối với dự án PPP. Và theo tôi, việc sửa đổi, bổ sung các khâu, lĩnh vực cũng như thời điểm kiểm toán trong quá trình triển khai và đưa vào vận hành dự án PPP như đã nêu trong các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 87 trong dự thảo luật là đảm bảo tính chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhưng vẫn tạo điều kiện về tính độc lập nhất định đối với các nguồn vốn đầu tư tư nhân theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế về lĩnh vực kiểm toán. Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 63 quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cũng đã xác định vai trò của kiểm toán độc lập trong dự án PPP, như vậy, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Về các quy định đối với hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Thực tiễn thời gian qua BT là phương thức thực hiện chủ yếu với khoảng 56% số dự án trong các phương thức PPP, hiện vẫn còn nhiều dự án đang triển khai. Do vậy tôi tán thành với phương án 1 là vẫn giữ phương thức đầu tư này với những sửa đổi, bổ sung các quy định chặt chẽ thủ tục công khai, minh bạch, cạnh tranh như các quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 14, khoản 6 Điều 19, khoản 3 Điều 41, khoản 3 Điều 45 và Điều 103 điều khoản chuyển tiếp của dự thảo luật. Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật liên quan nhằm minh bạch hơn nữa, đảm bảo xử lý được các tiêu cực đối với việc triển khai các dự án áp dụng loại hợp đồng BT như là Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản.

Về sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy định tại Điều 104, theo dự thảo lần này sẽ sửa 7 luật, trong đó có những luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua không lâu như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017, Luật Đầu tư công năm 2019. Điều đó cho thấy tính dự báo trong hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội nói chung, của các cơ quan được phân công soạn thảo luật nói riêng vẫn còn những bất cập. Rất cần có một cách tiếp cận bài bản về hệ thống hơn hoặc một trình tự rút gọn để sửa trực tiếp từng luật khi chỉnh sửa một hoặc vài điều khoản trong luật nếu đã được Quốc hội thảo luận, nhất trí thông qua để khi ban hành dễ tra cứu thực hiện.

Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải(18/06/2020 - 08:34)
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)(18/06/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế(18/06/2020 - 08:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/107
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Đề nghị quan tâm điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục phát triển du lịch Cát Bà
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế