Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3107651
Khách trực tuyến : 49
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
18/06/2020 - 08:13

Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế


Buổi sáng ngày 17/6/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, tiến hành biểu quyết thông qua 02 luật:

- Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với kết quả cụ thể như sau:

+ Về Điều 88 - Quy định về Doanh nghiệp nhà nước: có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,24%); trong đó, có 439 đại biểu tán thành (bằng 90,89%); có 16 đại biểu không tán thành (bằng 3,31%); có 05 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,04%).

+ Về Điều 115 - Quy định về Quyền của cổ đông phổ thông: có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,41%); trong đó, có 445 đại biểu tán thành (bằng 92,13%); có 05 đại biểu không tán thành (bằng 1,04%); có 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,24%).

+ Về Điều 128 - Quy định về Chào bán trái phiếu riêng lẻ: có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,41%); trong đó, có 433 đại biểu tán thành (bằng 89,65%); có 18 đại biểu không tán thành (bằng 3,73%); có 05 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,04%).

+ Về toàn văn dự thảo Luật: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,62%); trong đó, có 438 đại biểu tán thành (bằng 90,68%); có 11 đại biểu không tán thành (bằng 2,28%); có 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,66%).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều với kết quả cụ thể như sau:

+ Về khoản 6 Điều 1 - Quy định về Ngân sách Nhà nước cho phòng, chống thiên tai: có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,41%); trong đó, có 450 đại biểu tán thành (bằng 93,17%); có 04 đại biểu không tán thành (bằng 0,83%); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,41%).

+ Về khoản 4 Điều 2, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 - Quy định về xây dựng cầu qua sông có đê: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,58%); trong đó, có 447 đại biểu tán thành (bằng 92,55%); có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,41%); có 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,62%).

+ Về toàn văn dự thảo Luật: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,58%); trong đó, có 446 đại biểu tán thành (bằng 92,34%); có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,41%); có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,83%).

Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

Tại phiên thảo luận đã có 10 đại biểu phát biểu ý kiến. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh của Luật; khái niệm “Thỏa thuận quốc tế”; việc mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đối với bên ký kết Việt Nam; việc ủy quyền ký thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ; ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan cấp tỉnh; nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế; chấm dứt hiệu lực và tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc ký kết thỏa thuận quốc tế...

Sau thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, tại phiên họp, Quốc hội đã thảo luận sôi nổi và trách nhiệm về nhiều nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Cụ thể:

Về sự cần thiết ban hành Luật, đa số ý kiến các đại biểu đều nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về việc nâng Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế lên thành Luật Thỏa thuận quốc tế. Đây cũng là dịp để Quốc hội tiếp tục khẳng định những thành công trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian qua, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình khu vực và thế giới.

Về phạm vi điều chỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và thống nhất không quy định tại luật này các nội dung: việc ký kết và thực hiện thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức; vốn vay ưu đãi và các nhà tài trợ nước ngoài; viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thỏa thuận về hợp đồng theo Bộ luật Dân sự; hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư; đồng thời đề nghị những nội dung trên sẽ được quy định ở các văn bản pháp luật khác phù hợp hơn.

Về chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết việc mở rộng các chủ thể có thẩm quyền ký kết thỏa thuận quốc tế là cần thiết; đồng thời đề nghị cần quy định rõ các hình thức văn bản ký kết và nội dung thỏa thuận quốc tế ở từng cấp cho phù hợp với tính chất, thẩm quyền và khả năng chịu trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan được quy định trong luật.

Về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục để đáp ứng tốt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; thủ tục rút gọn cần được quy định cụ thể cho từng trường hợp để đáp ứng yêu cầu chính trị hoặc đối ngoại đột xuất nhằm đảm bảo tính khả thi của việc ký kết.

Về ngôn ngữ trong văn bản ký kết, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ thỏa thuận quốc tế phải được ký kết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng quốc gia đối tác, là văn bản chính thức có giá trị như nhau.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Cơ quan trình dự án và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam(17/09/2020 - 08:56)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)(11/09/2020 - 15:05)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(11/09/2020 - 14:58)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Chuyển trang    
Trang số:  1/108
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng