Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3107649
Khách trực tuyến : 47
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
18/06/2020 - 08:34

Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải


Kính thưa Đoàn Chủ tọa,

Thưa Quốc hội,

Tôi thống nhất cao với Tờ trình và những nội dung cơ bản của dự án luật, bao gồm cả dự thảo và các văn bản kèm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi cũng tán thành cao với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. So với luật 2006 thì dự án luật lần này đã được sửa đổi, bổ sung khá toàn diện trên cơ sở tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện Luật số 72/2006/QH11 và trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá thực trạng các xu thế hợp tác và chuyển dịch lao động khu vực và thế giới cũng như trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người Việt Nam lao động ở nước ngoài nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung. Luật số 72/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn trong gần 15 năm đã tạo dựng được hành lang pháp lý để hoạt động đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc ngày càng đạt thành tích rất đáng ghi nhận, góp phần thực hiện chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng và Nhà nước là góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tôi còn nhớ năm 1996, 1997, 1998, tôi cũng có cơ hội đi nghiên cứu ở một số nước Đông Nam Á cũng như Đông Bắc Á về chính sách pháp luật cũng như kinh nghiệm quản lý nhà nước, hồi đó gọi là xuất khẩu lao động. Khi đến Philippines, tôi được biết người ta nói 1 năm thì Philippines nhận được khoảng 4 tỷ USD về kiều hối mà chủ yếu là do lao động đi nước ngoài gửi về. Lúc đó so sánh với Việt Nam thì chúng ta chỉ vài chục triệu USD, tức là chỉ được một phần nhỏ so với Philippines. Nhưng cho đến nay tình hình của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta biết những năm gần đây, mỗi năm có thể có tới 130.000, 140.000 người đi lao động ở nước ngoài và hiện tại có khoảng 500.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 nước và vùng lãnh thổ, mỗi năm gửi về khoảng 2,5 - 3 3 tỷ USD. Tính chung từ năm 2006 đến nay, Việt Nam đã đưa hơn 1 triệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là một thành tựu rất to lớn. Tuy nhiên, sau 15 năm triển khai thực hiện thì tình hình trong nước và khu vực cũng như quốc tế đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, cần phải sửa đổi luật là điều tất yếu và tôi hoàn toàn nhất trí với 6 lý do để nói lên sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đây tôi xin góp một số ý kiến như sau:

Nội dung thứ nhất, về tên gọi của luật. Tên gọi của luật hiện hành và tên trong sửa đổi ghi là Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tôi đếm có 15 từ. Đây cũng là một trong những tên luật khá dài. Tên gọi của luật có 2 cụm từ có nhiều nội hàm gần nhau, đó là "người lao động" và "đi làm việc". Vì vậy, tôi đề xuất tên mới có thể rút ngắn được 3 từ, còn lại 12 tư, đó là "Luật Người Việt Nam lao động ở nước ngoài theo hợp đồng". Có nghĩa trong tên gọi của luật có 3 nội dung quan trọng cần phải có, đó là "người lao động Việt Nam", "đi làm việc ở nước ngoài", "theo hợp đồng" tên này tôi thấy gọn hơn, đề xuất Quốc hội xem xét, nghiên cứu.

Nội dung thứ hai, về chính sách của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tôi cơ bản nhất trí với Điều 4 của dự thảo luật nêu khá đầy đủ những nội dung cần thiết quy định về chính sách của nhà nước về người Việt Nam lao động nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, tôi thấy có thể chỉnh sửa một số vấn đề liên quan đến thứ tự và một vài thuật ngữ, cụm từ để thể hiện tính khái quát, tính bao trùm với ý nghĩa là một điều quy định về chính sách, nó như là một tuyên ngôn, thái độ quốc gia về vấn đề người Việt Nam lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Tôi đề nghị như sau:

Khoản 1 nên đưa vấn đề có tính chất khái quát, bao trùm lên trên, đó là "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về lĩnh vực hợp tác lao động, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".

Khoản 2 nên ghép khoản 1 với khoản 4 của dự thảo quy định là "khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, nâng cao tay nghề, áp dụng chế độ ưu đãi đối với những người thuộc đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".

Khoản 3 cơ bản giữ nguyên nhưng có điều chỉnh một chút là "tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động mở thêm thị trường lao động mới, thị trường mang lại việc làm có thu nhập cao, công việc và ngành nghề giúp nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài".

Các khoản còn lại tôi cơ bản nhất trí với dự thảo.

Về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, tôi đề nghị bổ sung thêm về vấn đề quyền. Trước hết, quyền của họ có thể từ chối thực hiện những công việc trái quy định của pháp luật, trái đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục.

Quyền thứ hai cần được bổ sung, đó là yêu cầu các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại và các tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, kể cả hỗ trợ về tư pháp.

Nội dung thứ tư, đó là về trình độ và chất lượng người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Tôi thấy rằng đây là vấn đề cũng cần phải quy định làm sao nâng cao trình độ của người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia những thị phần lao động có lương cao và trình độ cao.

Trên đây là một số ý kiến xin góp ý ban đầu vào dự thảo luật. Tôi xin cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam(17/09/2020 - 08:56)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)(11/09/2020 - 15:05)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(11/09/2020 - 14:58)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Chuyển trang    
Trang số:  1/108
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng